Bakanlık ve üniversite ‘hastaneleri’ ortak kullanabilecek

Bakanlık ve üniversite ‘hastaneleri’ ortak kullanabilecek

Tıp fakültelerinin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde eğitim verebilmesinin önü açıldı. Sağlık Bakanlığı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversiteye...

Tıp fakültelerinin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde eğitim verebilmesinin önü açıldı. Sağlık Bakanlığı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversiteye ait ilgili birimlerin kaynaklarının, sağlık hizmet sunumunun, eğitim ve araştırma hizmetlerinin Bakanlık ve ilgili üniversite arasında imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını sağlayacak yönetmelik yürürlüğe girdi.

Nüfusu 750 bine kadar olan illerde, bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte kullanım ve işbirliği yapacak. Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için Bakanlık ve YÖK'ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü imzalanacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve iş birliğine ilişkin usul ve esaslar ile döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeleri düzenleyen ‘ortak kullanım yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve iş birliğine ilişkin usul ve esasların yanı sıra ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esasları düzenliyor. Buna göre, Sağlık Bakanlığı ile tıp fakülteleri arasındaki iş birliği bir protokol çerçevesinde yapılabilecek. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre nüfusu 750 bine kadar olan illerde, bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte kullanım ve işbirliği yapacak. Bakanlıkça yapılan sağlık hizmeti plânlamasına göre o ilde plânlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle tıp fakültesinin gelişim talepleri ve standartları dikkate alınmak suretiyle birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilecek. REKTÖR VE VALİ PROTOKOL İMZALAYACAK Sağlık Bakanlığınca düzenlenen bölge sağlık hizmeti planlamasına göre, o ilde planlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle birlikte kullanım çerçevesinde ele alınacak. Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için Bakanlık ve YÖK'ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü imzalanacak. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde birlikte kullanıma geçilecek. Protokolün süresi 4 yıldan az olamayacak. Sürenin bitiminden 6 ay önce taraflardan biri sona erdirme bildirimi yapmadıkça protokol 2 yıllık sürelerle uzatılmış sayılacak. BAKANLIK TARAFINDAN ATANAN SAĞLIK TESİSİ YÖNETİCİSİ GÖREV YAPACAK Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Bakanlık asistanları da dâhil olmak üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğunda olacak. Dekan, eğitim hizmetlerinin en verimli şekilde ve aksamadan yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri alabilecek. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, üniversitenin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından atanacak yönetici tarafından yönetilecek. Yönetici görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yürütülecek. Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık hizmeti sunumu da dâhil, başhekimin sorumluluğunda olacak. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak kaydıyla aktif ve pasifleriyle beraber birleştirilecek. Birlikte kullanımdaki tesislerde, bir eğitim sorumlusu ile bir idari sorumlu görevlendirilebilecek. Birimin eğitim sorumlusuna idari sorumluluk görevi de verilebilecek. Klinik/laboratuvar eğitim sorumlusu ana dallarda ilgili anabilim dalı başkanı, yan dallarda ise bilim dalı başkanı olacak. Anabilim dallarında doçent ya da profesör bulunmadığı takdirde eğitim görevlileri de eğitim sorumlusu olarak görevlendirilebilecek. Klinik/laboratuvarlarda idari sorumlu; başhekim ve dekanın da görüşü alınarak hastane yöneticisi tarafından birlikte kullanımda bulunan sağlık tesisinde profesör, doçent, eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi veya uzman tabip olarak görev yapan personel arasından bir yıllık süreyle görevlendirilecek. Klinik veya laboratuvar eğitim ve sağlık hizmeti sorumluları işbirliği ve uyum içerisinde birlikte çalışacak. İşbirliği ve birlikte kullanımda sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli tüm tabipler eğitim faaliyetlerinin aksatılmaması kaydıyla, önemli ve acil vakalarda kendilerine yapılan davete icabet etmek, ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, protokolde nöbet tutulmasına ilişkin düzenleme bulunması halinde nöbet, konsültasyon ve sağlık hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü olacak. ÜCRETLENDİRMEDE ÜNİVERSİTE STATÜSÜ GEÇERLİ Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri, sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsünde olacak. Tıp fakültesinin eğitim verdiği Bakanlık hastanesinin gelirlerinin bir bölümü bu fakültenin eğitim ve araştırma fonuna aktarılacak, Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre görevli personele de ek ödeme yapılacak. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanacak. Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personelin disiplin ve tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik hakları bakımından kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına tabi olacak. Hastanede hizmet veren üniversite personeli ile ilgili hasta hakları başvuruları Hastane Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilerek, hasta hakları başvurusu ile ilgili ihlal kararı verilmesi durumunda başvuru, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için Dekanlığa gönderilecek. Birlikte kullanım tesisinde görevli öğretim üyelerinin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde hastane başhekimin parafı alındıktan sonra dekan tarafından onaylanacak. Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluş kadrosunda bulunan ve eğitim faaliyetinde bulunan eğitim görevlisi ve tabiplerin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde dekanın parafı bulunacak.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.