1. YAZARLAR

  2. ALAATTİN KARAER

  3. Yavru Vatan Kıbrıs – 13
ALAATTİN KARAER

ALAATTİN KARAER

SANAT KALEMİ
Yazarın Tüm Yazıları >

Yavru Vatan Kıbrıs – 13

A+A-

SANAT KALEMİ

alaattin-karaer--kose-yazisi1-084.jpgalaattin-karaer--kose-yazisi2-010.jpegalaattin-karaer--kose-yazisi3-008.jpeg

 

    Milli Mücadele ve Kurtuluş Anıtı: Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa yollarının kesiştiği dönel kavşakta bulunmaktadır. 4 sütun içerisinde çiftler halinde bronz insan figürleri. Savaşta yaralanan asker, sivil vatandaş, gençler ve Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş’ın, KKTC ve Türk bayrakları.

     Dr. Fazıl Küçük ve R. Raif Denktaş’ın heykelleri Beşparmak Dağlarına ve dolayısı ile Türkiye’ye dönüktür. Bu da bir yan anlam olarak değerlendirilmiş ve Türkiye’ye duyulan bağlılık ve KKTC’nin Türkiye ile olan ilişkileri ve hatta Türkiye’nin Kıbrıs Türk Millî Mücadelesinde yardım ve desteklerini simgeler nitelikte olduğu düşünülmüştür. Bu anıt da benzerleri gibi savaş ve barışa ulaşmak için verilen şehitler ve barış içinde yaşamak için yapılan fedakârlıkları simgeler niteliktedir. Yani bu anıt da geçmişte yaşanılanlarının unutulmaması ve özgürlük için yaşanılanlar için inşa edilmiş bir anıttır.

Dr. Fazıl Küçük Heykeli: İnönü Meydanında dikilmiş olan anıt, Dr. Fazıl Küçük ile Kıbrıs Türk Halkını temsil eden kız çocuğundan oluşmaktadır. Dr. Fazıl Küçük’ün sevecenliğini, insanlara olan saygınlığını ve halkçılığını temsil etmektedir. Halk ile yeni yetişen neslin, onun hizmetlerine karşın müteşekkir olduklarını ve şükranlarını, ona çiçek vererek ifade edilmiştir. Onun yüzündeki ifade ise toplumuna olan güvenini temsil etmektedir.

     Heykel 29 Ocak 1989 tarihinde açılmıştır. 27 ve 28 Ocak 1958 tarihinde İnönü meydanında ve Girne Caddesinde yer alan olaylar Kıbrıs Toplumunun Özgürlük ve Mücadelesinde önemli bir yer tutmakta ve aynı zamanda olayların olduğu günde şehitleri Anma Günü olarak da kutlanmaktadır.

Dr. Fazıl Küçük Anıtkabiri: Kıbrıs Türk Halkının liderlerinden biri olan Dr. Fazıl Küçük’ün ebedi anıt mezarıdır. 1987 yılında yapımına başlanan mezar 2 yıl içinde tamamlanmıştır. 1989 tarihinde naşı geçici bulunduğu yerden alınarak buraya nakledilmiştir ve açılışı yapılmıştır. Dr. Fazıl Küçük bugün çeşitli etkinliklerle anılmaya devam edilmektedir.

Dr. Fazıl Küçük:  Siyaset adamı, gazeteci – yazar, tıp doktoru. 1906 yılında Lefkoşa kazasına bağlı Ortaköy’de doğdu. İlkokulu İstanbul Haydarpaşa’da bulunan Tarakçı Mektebinde tamamladı. 

     İstanbul Özel İstiklal Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi (1926) mezunu. İstanbul Darülfünun’u (Üniversitesi)Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp öğrenimini birinci sınıftan sonra Fransa ve daha sonra da İsviçre’ye giderek Lozan Üniversitesi’nde tamamladı. Lozan kliniklerinde aldığı uzmanlık öğreniminden sonra iç hastalıklar uzmanı oldu.

     Üniversite yıllarında, Türk Maarifinin İngiliz müdürler tarafından yönetilmesine ısrar eden Kavanin Meclisi’ne karşı bir duruş sergiledi. Bütün siyasi hayatı boyunca, gayretlerini Türk okulları ve Evkaf İdaresi’nin Türk halkına devredilmesi için, Sömürge Hükümeti’ni ikna etme üzerinde topladı ve sırasında onlarla açık mücadeleye girdi.

     1937 yılı Mayıs ayında Kıbrıs'a dönerek Lefkoşa'da yirmi yıl kadar serbest hekim olarak çalıştı. Aktif siyasi hayata atılması, her ne kadar adaya döndüğü 1937 yılında başlarsa da, siyasi faaliyetleri daha gerilere 1931'e kadar uzanıyor.

     1931 yılında Rumların isyanı ardından ara verilen belediye seçimleri 21 Mart 1943 tarihinde tekrar yapıldığı zaman, muhaliflerine karşı büyük bir zafer kazandı. Altı yıl Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Zamanın tek Türk gazetesi olan "SÖZ"de toplum sorunları hakkında kendi görüşlerini belirten birçok yazı yayınladı. 1941'de "SÖZ" gazetesi yayınını durdurduktan sonra halkının haklarını savunmak, bunlar için mücadele etmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla 14 Mart 1942'de kendi gazetesi olan "HALKIN SESİ"ni yayınlamaya başladı.

     18 Nisan 1943 tarihinde oluşturulan Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK)'nun kurucuları arasındaydı. Daha sonra KATAK'tan ayrılarak, 23 Nisan 1944 tarihinde Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi'ni (KMTHP) kurdu. Dr. Fazıl Küçük'ün partisi kısa sürede birçok yerleşim yerinde şubeler açtı. Parti programındaki ana hedeflerden biri de adanın Yunanistan'a ilhakını (ENOSİS) önlemekti. Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi, 23 Ekim 1949 tarihinde KATAK ile birleşerek Kıbrıs Milli Türk Birliği Partisi adı altında yeniden yapılanmıştır. Dr. Fazıl Küçük, oyçokluğuyla bu yeni oluşumun da başına getirilmişti. Ayrıca Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri ile Rumlardan ayrı meslek birliklerinin kurulmasını teşvik etti. Daha sonra iktisadi kalkınmada önemli bir rol oynayacak olan Evkaf İdaresi'nin Türk halkına devredilmesini sağlamak amacıyla 29 Kasım 1948 tarihinde, bütün kasaba ve köylerden gelen halkın katıldığı büyük bir miting düzenledi. Bu mitingde polislerle küçük bir çatışma oldu ve bunun neticesi olarak İngiliz Sömürge Hükümeti, Türk halkının kendi meselelerine müdahale edilmesine artık izin vermemeye azimli olduğunu anladı. Dr. Küçük'ün gayretleri, işte bu noktadan sonra sonuç vermeye başladı. Şeriye Mahkemeleri kaldırılarak, yerine Türk Aile Mahkemeleri kuruldu. Müftülük makamı tekrar canlandırıldı. İngiliz Sömürge Hükümeti, Türk Tali Okullarını ve Evkaf'ı Türk halkına devretti.

     1954 yılından sonra, Kıbrıs'ın uluslararası ilgiyi çeken bir konu haline gelmesiyle, Dr. Küçük İngilizlere ve Rumların "ENOSİS" taleplerine karşı mücadelesini hızlandırmış ve 15 Ağustos 1955 tarihinde, partinin ismi kongre kararı ile "Kıbrıs Türktür Partisi" şeklinde değiştirilmişti. 1 Nisan 1955 tarihinde EOKA'nın Kıbrıs'ta kanlı terör eylemlerini başlatmasının ardından, Kıbrıs Türk halkının EOKA'ya karşı direnmek için Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği (KITEMB) adlı örgütü kurdu. Bu konuda, Rumlar tarafından tehdit edildi. Ardından örgütü sessizce dağıtırken, 1955 yılı Eylül ayında gizlice Volkan teşkilatını kurdu. 1955 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları arasında yapılan üçlü konferansı izlemek üzere, diğer iki Türk delege ile birlikte Londra'ya gitti. Bu münasebetle Londra'daki Kıbrıslı Türkler tarafından 4 Eylül 1955 tarihinde düzenlenen ve 5 bin kişinin katıldığı Trafalgar Meydanı'ndaki büyük mitingde bir de konuşma yaptı.

    Mücadelenin en zor günleri olan 1958 yılında Türkiye'ye gitti ve Kıbrıs ile ilgili olarak Türkiye'nin her tarafında düzenlenen büyük mitinglerde, Kıbrıs Türklerinin davasını müdafaa eden konuşmalar yaptı. Mücadelenin Türkiye'de benimsenmesine yardımcı oldu. Aynı yılın Kasım ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan Kıbrıs görüşmelerini izlemek üzere New York'ta bulundu. Kıbrıs Türk halkının tezini dünyaya tanıtmak amacıyla "Halkın Sesi" gazetesini ayrıca İngilizce olarak da yayınladı. Zürih'te Türk ve Yunan başkanları arasında varılan anlaşma üzerine, 17 Şubat 1959'da Londra'da yapılan konferansta Kıbrıs Türk halkını temsil etti ve iki gün sonra varılan anlaşmayı halkı adına imzaladı.

     Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarına göre Cumhurbaşanı Rum olurken, Cumhurbaşkan Yardımcısı ise Türk olacaktı. Kıbrıs Türk halkı O'nu bir kurtarıcı olarak gördüğünden 3 Aralık 1959'da rakipsiz olarak Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkan Muavini seçti.

     1962 yılı Temmuz ayından Aralık ayına kadar kırsal bölgelerin sorunları konusunda uzman bir ekiple birlikte, bütün Türk köyleri ile bazı Rum köylerini ziyaret etti ve bu gezilerini tamamladıktan sonra ayrıntılı bir rapor hazırlayarak, suretlerini sorumlu hükümet makamlarına gönderdi. Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Türklere karşı başlattıkları saldırıların ardından oluşturulan Genel Komite'nin başkanlığını yaptı.

     27 Aralık 1967 tarihinde kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi'nde başkanlığa getirildi. 18 Şubat 1973 tarihinde Cumhurbaşkan Muavinliği'nden ayrılarak, yerini Rauf Raif Denktaş’a bıraktı.

     Ancak gazetesindeki mücadeleyi sürdürerek, Halkın Sesi'ni Kıbrıs Türkü'nün davasına bayrak yapmaya devam etti. Siyaset hayatını sürdürdü. Halkın haklı taleplerini savunmaktan geri kalmadı.

     1980'li yılların başında rahatsızlandı ve iki-üç yıllık hastalık döneminde de Halkın Sesi'nde makaleler yazıp çeşitli sorunlarla ilgili görüşlerini sunuyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını büyük bir sevinçle yaşadı. Ölümünden önce verdiği son demeçte de, hastalığının geçtiğini söylüyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını görmesi ile hayata yeniden kavuştuğunu vurguluyordu.

     15 Ocak 1984 tarihinde tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak tedavide bulunduğu Londra'da, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

     Daha önce tanıtmış olduğum Girne Kapısı önünden, otobüsümüzden inmeden mola vereceğimiz tesise doğru devam ediyoruz…. devam edecek…

Bu yazı toplam 760 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.