1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Tarım arazilerine yeni düzenleme
Tarım arazilerine yeni düzenleme

Tarım arazilerine yeni düzenleme

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapılmasına dair 6537 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   KANUNUN...

A+A-
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapılmasına dair 6537 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   KANUNUN AMACI Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Recep Kırbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, kanunun amacının toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemek olduğunu belirtti. ASGARİ TARIMSALARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ Yapılan kanun değişikliği ile; asgari tarımsal arazi büyüklüğü; bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, çevreyle ilgili ve teknik özellikleri gözetilerek mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. MÜLKİYETİN DEVRİ ESAS OLACAK Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas olacak. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. MİRASÇILAR KARARLAŞTIRABİLECEKLER Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti hakkında; bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini, Türk Medenî Kanununun ilgili maddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini, mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları Limited şirkete devrini, mülkiyetin üçüncü kişilere devrini kararlaştırabilecekler. SULH HUKUK MAHKEMESİ NEZDİNDE DAVA AÇILABİLİR Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda Sulh Hukuk Hâkimi tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin; kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir. MİRAS DIŞI TARIMSAL ARAZİLERİN DURUMU Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir. Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır. HER TÜRLÜ RESİM VE HARÇTAN MUAF Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Sulh Hukuk Hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir. TOPLULAŞTIRILABİLİR VEYA KAMULAŞTIRILABİLİR Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin gerçek değerleri üzerinden kendisine devredilmesini isteyebilecek. Bakanlık, gerekli hâllerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. DOĞRUDAN SATILACAK Toplulaştırma uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle toplulaştırma veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre doğrudan satılır. KIRIKKALE İÇİN BELİRLENEN TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ Müdür Kırbaş, “İlimiz için belirlenen Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklükleri ise şöyledir; Sulu arazi için, Merkez ve Bahşılı’da 100 da, Sulakyurt’da 90 da, Delice’de 80 da, ,Balışeyh ve Yahşihan’da 75 da, Çelebi, Karakeçili ve Keskin’de 70 da. Kuru arazilerde; Bahşılı ve Karakeçili’de 170 da, Çelebi ve Sulakyurt’da 165 da, Delice 160 da, Balışeyh ve Yahşihan 150 da, Keskin’de 145 da, Merkez’de 140 da. Dikili arazide, Merkez ve bütün ilçelerde 10 da. Örtü altı arazilerde ise yine merkez ve ilçelerde 3 dekar olarak belirlenmiştir” dedi.   KIRIKKALE HABER MERKEZİ
Bu haber toplam 559 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.