vefat edenler

vefat edenler

1 -   Remzi GEZER - Hasandede köyünden - Hasandede köyünden kaldırılacaktır.   06.10.2017
2 -   Sultan KANDEMİR - Keskinin Seyifli köyünden - Seyifli köyüne kaldırılacaktır.   06.10.2017
3 -   Gülşani ALGÜL - Nokta camiinden kaldırılacaktır.   06.10.2017
4 -   Meryem KILIÇ - Kamanın Kargın Selimağa köyünden - Kargın Selimağa köyünden kaldırılacaktır.   06.10.2017
5 -   Bediha BOZKURT - Balışeyh’in Bey obası köyünden - Nokta camiinden kaldırılacaktır.   06.10.2017