RESMİ İLAN

resmi ilan

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

KIRIKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 2017/6 SATIŞ

Satışına karar verilen gayrimenkulün,

GAYRİMENKULUN ADRESİ: Gürler Mah 672 Sok No:3/2 KIRIKKALE

TAPU KAYDI: Kırıkkale İli Gürler Mahallesi, 548 Ada, 20 Parsel 1. Kat 2 No'lu b.b -Mesken

İMAR DURUMU: Ayrık nizam, Taks 0,30, Kaks 3,00, H max 30,50

ÖZELLİKLERİ: Gayrimenkul, 2 bodrum kat zeminkat ve 9 normal kat olmak üzere 12 katlıdır.

Taşınmazın 2 bodrum katında otopark, sığınak, 1 bodrum katında bina girişi, 39 nolu dükkana ait depo, zemin katta 39 nolu dükkan , 1 katında 1,2,3,4,5 bağımsız bölümlü meskenler, 2. Normal katta  6,7,8,9,10  bağımsız  bölümlü  meskenler,  3.   Normal  katta   1.1,12,13,14  bağımsız  nolu meskenler ve diğer normal katlarda da her katta 4 er mesken olmak üzere binada bir dükkan 38 mesken toplam 39 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi mantolarına üzeri dekoratif boyalıdır. Bina girişi 1. bodrum kattan sağlanmaktadır. Bina girişi camlı alüminyum doğramadır. Bina girişi zemin; merdivenler, kat sahanlıkları granit mermer, duvarlar saten boyalıdır. Binada asansör mevcuttur. Çevre düzenlemesi yapılmıştır.

1. Kat 2 nolu bağımsız bölümler 600/12440 arsa paylı, 1. kat 2 nolu mesken projesine göre 70 m2 brüt alanlı olup, mesken vasfındadır. Mesken 2 oda mutfak, antre, banyo, wc ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. 1. Balkon mutfağa, 2. balkon odaya bağlantılıdır. Bina girişi 1. Bodrumdan sağlanmaktadır. Mesken bina girişinin sol ön tarafında yer almakta olup Güney Doğu cephelidir. Giriş kapısı çelik doğrama, pencereler pvc camlar ısıcamlıdır. Taşınmaz içinde oturan olmadığından ve daire giriş anahtarı temin edilemediğinden iç özellikleri görülememiştir. Yeni bina, ulaşımı kolay, okul, cami, semt pazarına yakın fakat yapı kullanım izin belgesi yoktur. Daha detaylı ekspertiz raporu satış dosyasında görülebilir.

MUHAMMEN BEDELİ : 105.000,00 TL Teminat Tutarı : 7.875,00 TL

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Birinci artırma 12.03.2018 tarih saat 11:00—11:05 arası Kırıkkale Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü 4. Kat toplantı salonunda (Fabrikalar Mah Bosna Cad No: 18 KIRIKKALE) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Muhammen bedelin % 75'i ve takip masraflarını varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartı ile en çok artırana İhale edilecektir. Artırılan bedel bu miktarı bulmaz ise eh çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla ile 19.03.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte ikinci artırma yapılacak bu kez hacizli gayrimenkul malın muhammen bedelin. %40 'ını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana satılacaktır. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada da 6183 sayılı kanunun 94 .maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci artırım tekrar %75+satış masrafları üzerinden yapılacaktır)

2- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

3- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergileri ihale bedelinden ödenecektir.

4- Satışa iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i oranında teminat alınacaktır.

5- Resmi ihale Pulu, Damga Vergisi, Tellaliye Resmi, K.D.V(%1), tapu alım satım harçları, gayrimenkulun teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.

6- Satışa iştirak edecekler; yanlarında kimlik belgeleri, tüzel kişilik adına katılmaları halinde ise yetki belgesi ibraz etmek zorundadırlar.

7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddialarının dayanaklı belgelerle 15 gün içinde İl Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşımdan hariç bırakılacaktır.

8- Satışı yapılan gayrimenkul satışın kesinleşmesine müteakip teslim edilecektir.

9- Satışa iştirak edecekler, satışa çıkacak gayrimenkulu görüp inceleyerek, mevcut halini kabul ederek satışa geldikleri kabul edilerek satış işlemleri yapılacağından satıştan önce mutlaka gayrimenkulu yerinde görmeleri gerekmektedir.

10-Satışı kazanıp satış bedelini süresinde ödemeyerek satışın iptaline sebep olanlar, satışta teklif ettikleri bedel ile sonradan yapılan satış bedeli arasındaki farktan ve satış masrafları ile %5 faizden mesuldür. Ayrıca bir hükme hacet olmaksızın 6183 sayılı kanun gereği ünitemizce ilgiliden tahsil edilir. (A.A.T.U.H.K.)

11- Kurum personelleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınları ihaleye katılamazlar.

12-Doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Kırıkkale İş Mahkemeleri yetkilidir. Satışla ilgili dava açılması durumunda, satış kesinleşme tarihinden önce satış komisyonuna   bilgi verilmesi gerekmektedir.

13- Satışa iştirak edeceklerin, teminatlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici Teminat-Saymanlık Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü seçtirilerek şahıs ise TC, şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir. Satış sırasında teminat nakit olarak da alınacaktır.

14- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü icra Satış Servisine baş vurmaları, satış şartnamesini icra dosyasından görülebileceği, masraflarının ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyenlere gönderilebilir.

15- Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.

Yukarıda  belirtilen  hususlar dışında bilgi almak isteyenler 2017/6 SATIŞ dosyada numarası ile Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü icra Satış Servisine müracaat edebilirler.

İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ niteliği taşımaktadır.

BSN:1338