RESMİ İLAN

resmi ilan

T.C KIRIKKALE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan TCDD arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan;

Dava konusu taşınmazların Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır.

Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasma itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir.4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur.

BSN:13671