RESMİ İLAN

resmi ilan

İLAN

Belediyemiz Encümeni'nin 22/11/2017 tarih ve 2017/674 sayılı kararınca Kırıkkale İli Hüseyin Kâhya Mahallesi 5414 Ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsellerde, İmar uygulaması yapılmasına karar verilmiş olup, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 11/12/2017-10/01/2018 Tarihleri arasında 1 ay müddet ile askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

BSN:12831