resmi ilan

resmi ilan

İLAN

Belediyemiz Encümeni'nin 22/11/2017 tarih ve 2017/675 sayılı kararınca Kırıkkale İli Fabrikalar Mahallesi 5375 Ada 2 ve 3 parsellerde, îmar uygulaması yapılmasına karar verilmiş olup, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 11/12/2017-10/01/2018 Tarihleri arasında 1 ay müddet ile askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

BSN:12830