1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

A+A-

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/158752

idarenin

Adı : KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

Adresi : Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:158 71450

YAHŞİHAN/KIRIKKALE

Telefon ve faks numarası : 3183573700 - 3183573712

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

ihale konusu mal alımın

Adı : KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRTASİYE MALZEMESİ

ALIMI

Niteliği, türü ve miktarı : 20 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı/teslim edileceği yer : KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ AMBARI

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip 30 gün içerisinde malların teslimi

tamamlanacaktır.

İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.

ihalenin

İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.04.2020 -10:00

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kırıkkale İl Özel İdaresi İhale

salonu Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158-71450 - Yahşihan KIRIKKALE

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber toplam 19710 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.