1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

İLANKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

A+A-

İLAN
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK,
KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
1- Üniversitemiz Yahşihan Yerleşkesinde bulunan, Kantin ve Fotokopi Merkezlerinin işlet
me hakkı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle
tahmini bedel üzerinden artırma yapmak suretiyle, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Kırık
kale Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
2 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sağlık - Kültür ve Spor Dairesi Başkan
lığında ücretsiz görülebilir, ihaleye katılmak isteyenlerin 50,00 TL ücret karşılığında satın
almaları gerekmektedir.
3 - Başvuru sahiplerinin, ihale teklif dosyalarını en geç ihale saatine kadar Sağlık, Kültür
ve Spor Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Postayla gönderilen teklif dosyala
rının da ihale saatine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ulaşması gerek
mekte olup, ihale saatinden sonra postayla gelen teklif dosyaları işleme alınmayacaktır.
4 - Aşağıda yazılı taşınmazın, tahmini bedeli karşısında belirtilmiş olup, yine karşısında
yazılı olan tahmini bedelin %30'u oranında Geçici Teminat yatırılması gerekmektedir. (Te
minat nakit olarak yatırılacaksa, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 'nın
T. Vakıflar Bankası Kırıkkale Şubesi'nde bulunan TR500001500158007299664008 iban
nolu hesabına yatırılacak, Teminat banka mektubu ve benzeri şekilde verilecekse; 2886
Sayılı Devlet İhale Kanunu 'na göre düzenlenmiş olmalıdır.)
5- İstekliler ihaleye katılabilmeleri için, aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde
ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildir
meleri,
d) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belge
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezle
rinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi
odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil
kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (d) ve (e) bentlerinde
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
g) Kayıtlı olunan meslek odasından veya Ticaret Sicil Gazetesinden alınacak belgenin
konusu büfe, kantin, kafeterya, gıda satış ve benzerinden en az birini içermeli,
h) Adli sicil kayıt belgesi(Aslı son 6 ay içinde alınmış olacak ve Adli Sicil Kaydı Yoktur
ibaresi ver alacaktır. Vekâleten katılan kişiler de ayrıca kendilerine ait adli sicil kaydını
sunacaktır. Gerçek kişiler kendileri için, tüzel kişiler ise ortaklan, müdürü ve temsile yetkili
kişilerinin adli sicil kaydı olmadıklarına dair belge sunulacaktır.)
j) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, Üniversitemize herhangi bir borcunun
(elektrik, su, doğalgaz, kira, KDV vs.) bulunmadığına dair Üniversitemiz Strateji Geliştir
me Daire Başkanlığından yazı almaları gerekmektedir.
6- Aşağıda belirtilen kişiler üniversitemiz yapmış olduğu ihalelere katılamaz,
1) İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan
lar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece
dâhil) kan ve sihri hısımları,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklan (bu şahısların yönetim kurulların
da görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
2) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
3) Üniversitemiz ile 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun kapsamında yürütmüş olduğu
sözleşmelerden doğan herhangi bir borcu olanlar.
7 - İhale bedeli üzerinden alınması gereken KDV tutarı, sözleşmenin uygulanması sıra
sında ilgili mevzuatlar
gereğince ödenecek vergi, resim, harç, stopaj ile sözleşme giderleri, noter masrafları
ulaşım giderleri vb. giderler
istekli firma/kişi tarafından ödenecektir.
Kesin Teminat ilk yıl için, ihale komisyonunun karannda belirlenen tutar üzerinden, sonra
ki yıllarda ise güncellenen kira artışlan üzerinden hesaplanır. İhale Karar Damga Vergileri
nin hesaplanmasına ilişkin ihale bedeli; ihale komisyonunun ilk yıl için belirlediği kiralama
bedelinin toplam kiralama süresi ile çarpılması sonucu bulunacak bedeldir.
8 - Üniversitemizde kantin kiralama işi alıp idareye kira ve fatura borcu (elektrik, su, do
ğalgaz v.b.) olanlar ihaleye katılamaz.
9 - İhale Komisyonu İhale yapıp yapmamakta serbesttir.
10 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İhalenin Adı
Yüzölçümü
Kiralama
Tahmini Bedel
Geçici
İhale
İhale Tarihi
m2
Süresi
(İlk Yıl)
Teminat
Saati
Bedeli
Diş Hekimliği Fakültesi
27,67
3 (Üç) Yıl
17.700,22 TL
5.310,07
30/10/2019
14.00
Kantin ve Fotokopi
TL
Merkezi Kiralama İhalesi
Basın No: 11618

Bu haber toplam 543 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.