1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞIKIRIKKALE VALİLİĞİİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KIRIKKALE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN ÇAY OCAĞININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI
1- Aşağ.da özellikleri belirtilen taş.nmaz.n 19,52 m2 lik k.sm. belirtilen amaçta kullan.lmak üzere 3 y.l süre ile kiralama ihalesi 2886 say.l. Devlet İhale Ka
nununun 45. maddesine göre Aç.k Teklif Usulü ile aşağ.da belirtilen tarih ve saatlerde yap.lacakt.r.
2- İhale K.r.kkale İl Sağl.k Müdürlüğü İhale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yap.lacakt.r. Komisyon ihaleyi yap.p yapmamakta serbesttir.
3- İhaleye kat.lacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelini Müdürlüğümüz Döner Sermaye Saymanl.ğ. hesab.na yat.r.ld.ğ.na dair makbuzun veya 2886 say.l. kanunun 26. Maddesinde
belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olmas. ve teyit yaz.s.n.n
ibraz. gerekir.
b) Gerçek Kişilerin; yasal yerleşim yeri belgesi, ( İkametgah ilmühaberi) ile nüfus kay.t örneği veya arkal. önlü nüfus cüzdan. fotokopisi,istekli taraf.ndan
imzalanm.ş idarece düzenlenen sözleşme örneği ve isteklinin imza beyannamesi veya imza sirküsü.
c) Tüzel kişilerin; idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kay.tl. bulunduğu ticaret veya sanayi odas.ndan veya da benzeri mesleki
kuruluştan ihale yap.ld.ğ. y.l içinde al.nm.ş sicil kay.t belgesi ile tüzel kişilik ad.na ihaleye kat.lacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili ol
duklar .n. gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge asl.n.n veya noterlikçe tasdik edilmiş
örneğini ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekir.
4- İstekliler 2886 say.l. Kanunun 45 . maddesine uygun olarak düzenleyecekleri dosyay. ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanl.ğ.na
teslim etmeleri gerekir.
5- Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda Damga Vergisi tahsil edilecektir. 6-İhale Bedeli peşin ödenebilece
ği gibi, ayl.k dönemler haline taksitle de ödenebilir.
7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde K.r.kkale İl Sağl.k Müdürlüğü Sat.n Alma Bölümünden bedelsiz görülebilir. İlan olunur.
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO
MAHALLE
MEVKİİ/ SOKAĞI VASFI
PAFTA
ADA
PARSEL NO YÜZÖL
Kiraya verilecek yerin yüzölçümü HAZİNE PAYI FİİLİ
TAHMİNİ
GEÇİCİ
İHALE
İHALE
KÖYÜ
SOKAĞI
NO
NO
NO
YÜZÖ
lecek yerin yüzölçümü HAZİNE PAYI
DURMU TAHMİNİ BEDELİ
TEMİNATI
TARİHİ
SAATİ
(m2)
yüzölçümü
K.r.kkale
Ağabey Pehlivan h bulvar. Çay Ocağ.
-
5312
1
4.660
19,52
Tam
Boş
25.572.00 TL. 2.557,20TL. 31.10.2019 10:00
Merkez
Pehlivan
TL.
Fabrikalar
h bulvar.
AÇIKLAMA: K.r.kkale İl Sağl.k Müdürlüğü Ana bina içerisinde bulunan 19,52 m2 alan 3 y.l süreyle kiralama ihalesi yap.lacakt.r.
BASIN NO: 11505

Bu haber toplam 532 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.