1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

A+A-

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Tahsisli Taşınmazların Ticari Amaçla Kullanılacak Alanlara Ait İlanı
Niteliği, Türü ve Miktarı : Ticari alanların 36 ay süreyle kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.09.2019 saat 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 05.09.2019 saat 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer/ Başvuru Adresi : Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı Eski genel
sekreterlik binası Toplantı Salonu-KIRIKKALE
İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.Kanunu, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme
1-Aşağıdaki özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Kamu Hastaneleri
Hizmetleri Başkanlığına bağlı Satın alma tarafından Eski genel sekreterlik binasında ihale salonumuzda Açık Teklif usulüyle
yapılacak ihalede 3 (üç)yıl süreyle kiraya verilecektir
2-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı eski genel sekreterlik binası
Satın alma biriminde ücretsiz olarak görülebilir,ihaleye katılmak isteyenlerin 250,00 TL ücret karşılığı satın alması gerekmektedir.
3-Başvuru sahiplerinin,ihale teklif dosyalarını en geç ihale saatine kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına
bağlı eski genel sekreterlik binası Satın alma birimine dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.Postayla gönderilen teklif
dosyalarının da İhale saatine kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı eski genel sekreterlik binası Satın
alma Birimine teslim etmekte olup,ihale saatinden sonra postayla gelen teklif dosyaları işleme alınmayacaktır.
4-Aşağıda yazılı taşınmaz, tahmini bedeli karşısında belirtilmiş olup,yine karşısında yazılı olan tahmini bedelin % 3!u
oranında Geçici teminat yatırması gerekmektedir.(Teminat nakit olarak yatırılacaksa, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına
bağlı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi veznelerine veya Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi veznesi veya 2
Nolu Döner Sermaye Saymanlığı hesabına (Halkbank Kırıkkale Merkez Şubesi TR 35 0001 2009 6740 0005 0000 46)yatırılması,
Teminat banka ve benzeri şekilde verilecekse ;2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olmalıdır.)
5-Başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen belgeleri;
a)Yasal yerleşim yeri sahibi olmalıdır.
b)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ,telefon ve faks numarası beyanı,
c)Gerçek kişilerin T.C.Kimlik Numansını,Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)Adli sicil kaydı belgesi (ihale tarihinden önceki son 6 ay içerisinde alınmış)
e)Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
f)Özel hukuk tüzel kişilerinin ,yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak ,idare merkezlerinin bulunduğu ticaret veya
sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;kamu tüzel kişilerin ise,yukarıdaki (b) ve (e) (bentlerinde belirtilen
şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu
belirtir belgeyi vermeleri,
g)İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h)Kira Süresi yer teslimin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır.
i)Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin % 6'sı olarak alınacaktır.
j)Kira Bedeli ticari alanının teslimini takiben ilk (10) iş günü içerisinde (3) aylık kira bedeli peşin olarak ödenecektir.
Diğer kira ödemeleri her
ayın 3 . günü tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü peşin olarak döner sermaye hesabına ödenir.
k)Sıra 3,5 nolu Ticari alanlara istekli olarak katılımcılar için Türk Patent Enstitüsü den alınmış geçerliliği devam olan
marka tescil belgesi ve
sattığı ürünlerde helal ürün belgesine sahip en az (3) adet belge sunması veya helal ürün belgesine sahip ulusal bir
markanın toptan dağıtıcısı
olduğuna dair 3 (Üç) adet belge sunacaklardır.
l)Sıra 1, 2 ve 4 nolu Ticari alanlarda (k ) bendi istenilen belgeler istenmeyecektir.
m) Daha önce bakanlığımıza bağlı herhangi bir hastanenin büfe kantin v.b. yerlerin işletmeciliği kazanıp taahhüdünden
vazgeçerek teminatını
yakan sözleşme imzalamayan ve işletmecilik yaparken borçlarını ödemeyenler ve bu tip yerleri belirli bir süre çalıştırıp
bırakanlar ile kendi
kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler ihaleye katılamazlar.
n) Bu durumda olup katıldıkları sonradan tesbit edilenler teminatları idareye gelir kaydedilerek sözleşmeleri fesih
edilecektir.
İstenilen belgeler ihale saatine kadar dosya halinde (bütün belgeler zarfa konulup,zarfın üzerine isteklinin adı,soyadı
veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi belgelerin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından
imzalı halde)İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
6-Kiralama İhaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup,ihale bedelinden yasal oranda Damga Vergisi tahsil edilecektir.
7- Halen kiracı durumunda olan firmalar ihale tarihinden bir önceki ayların (elektrik, su, doğal gaz ve kira bedelini)
ödendiğine dair belgeleri ve idareden "kira borcu yoktur" ve "elektrik, su, doğal gaz borcu yoktur" yazılarını ayrı ayrı ihale
dosyasında sunacaklardır. İhale de borcu olan kiracılar,Ticari alan kiralama ihalesine katıldığında belgeleri sunmayan
firmanın teminatı gelir olarak kaydedilir ve ihale dışı bırakılır.
8-İhale Komisyonu İhale yapıp yapmamakta serbesttir.
9-Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

resmi-ilan-4-002.jpg

Bu haber toplam 1123 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.