1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

A+A-

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-İlimiz Ahılı köyü arpalık çukuru mevkii 1374 Ada 35 Parselde hazır durumda bulunan Mezbahanenin

işletmeciliği 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 3 yıllığına

kiraya verilecektir.

2-1 hale 19.12.2018 tarihi saat 10:00 da Belediyemiz hizmet binası 3. Kat Encümen odasında

yapılacaktır.

3-ihalesi yapılacak mezbahanenin aylık muhammen kira bedeli 13.000,00 TL. dir.

4-ihalesi yapılacak mezbahanenin geçici teminat bedeli I yıllık tahmini kira bedelinin %3 ü oranında

olup4.680.00TL dir..

5-İhale ile İlgili şartname Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında

temin edilecektir.

6-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden İstenilen belgeler:

a) Teklif Sahibinin adı, unvanı, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını İçeren teklif

sahibince imzalanmış dilekçe ve Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesinin

ihale dosyasına onulması zorunludur.

Yabancı katılımcılar İçin, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve tebligat için gösterilen

adresin belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.

b) Ticaret ve/veya Sanayi odasına kayıtlı olmaları halinde buna ilişkin belge.

1) Gerçek kişilerin kayıtlı olmaları halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

2)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden

veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,ihalenin

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye'de şubesi

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca

veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)

ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

c) İmza Sirküleri

1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan

yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca

veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir)

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin

(a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

3) Tüzel kişi veya ortak girişim olması halinde, tüzel kişi veya ortak girişim adına ihaleye katılmaya

teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale dosyasına konulması zorunludur,

(yetkili olduğunu gösteren ticari sicil gazetesi, şirketlerde yetki dağılımı, temsil etme yetkisi,

ortaklık dağılımı gibi belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti İhale dosyasına konulması zorunludur.)

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri

ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

- Ticaret ve/veya sanayi odası belgesini

İstekli şirket ise belgelerini,

• Ortak girişim olması halinde, noter tasdikti ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı

ortaklık sözleşmesini,

e) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik

prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair yüklenici taahhütnamesi

f) ihale dosyasının alındığına dair makbuz veya banka dekontunu ihale dosyasına konulması

zorunludur.

g) Bu şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatım yatırdığına dair belge, makbuz, teminat

mektubu ihale dosyasına konulması zorunludur.

h) isteklinin Mesleki Faaliyetini sürdürdüğünü (Et ve Et Ürünleri ile bağlantılı bir iş yaptığını

(Kombina, Market, Kasap, Pastırma ve Sucuk imalatı vb.) ve teklif vermeye yetkili olduğunu

gösterir belgelerin ihale dosyasına konulması zorunludur.

ı) Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (standart form KİK030.0/D)

ibraz edilmek zorundadır,

i) istekliler, istenilen belgenin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından "aslı

idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin

suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

k) İhaleye iştirak edeceklerin ihale şartnamesini en geç ihale tarihinden I gün öncesinden alınması

gerekmektedir.

İlgililere Hanen duyurulur.

Basın No: 13540

Bu haber toplam 691 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.