1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

KIRIKKALE BELEDİYEBAŞKANLIĞINDAN İLAN

A+A-

KIRIKKALE BELEDİYE

BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

1-İlimiz Ahılı köyü arpalık çukuru mevkii 1374 Ada 35 Parselde hazır durumda bulunan Mezbahanenin işletmeciliği 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2-1 hale 19.12.2018 tarihi saat 10:00 da Belediyemiz hizmet binası 3. Kat Encümen odasında yapılacaktır.

3-ihalesi yapılacak mezbahanenin aylık muhammen kira bedeli 13.000,00 TL. dir.

4-ihalesi yapılacak mezbahanenin geçici teminat bedeli I yıllık tahmini kira bedelinin %3 ü oranında olup4.680.00TL dir..

5-İhale ile İlgili şartname Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilecektir.

6-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden İstenilen belgeler:

a) Teklif Sahibinin adı, unvanı, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını İçeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe ve Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesinin ihale dosyasına onulması zorunludur.

Yabancı katılımcılar İçin, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve tebligat için gösterilen adresin belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.

b) Ticaret ve/veya Sanayi odasına kayıtlı olmaları halinde buna ilişkin belge.

1) Gerçek kişilerin kayıtlı olmaları halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

2)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

c) İmza Sirküleri

1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir)

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

3) Tüzel kişi veya ortak girişim olması halinde, tüzel kişi veya ortak girişim adına ihaleye katılmaya teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale dosyasına konulması zorunludur, (yetkili olduğunu gösteren ticari sicil gazetesi, şirketlerde yetki dağılımı, temsil etme yetkisi, ortaklık dağılımı gibi belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti İhale dosyasına konulması zorunludur.)

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

- Ticaret ve/veya sanayi odası belgesini

İstekli şirket ise belgelerini,

• Ortak girişim olması halinde, noter tasdikti ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

e) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair yüklenici taahhütnamesi

f)  ihale dosyasının alındığına dair makbuz veya banka dekontunu ihale dosyasına konulması zorunludur.

g) Bu şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatım yatırdığına dair belge, makbuz, teminat mektubu ihale dosyasına konulması zorunludur.

h) isteklinin Mesleki Faaliyetini sürdürdüğünü (Et ve Et Ürünleri ile bağlantılı bir iş yaptığını (Kombina, Market, Kasap, Pastırma ve Sucuk imalatı vb.) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belgelerin ihale dosyasına konulması zorunludur.

ı) Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (standart form KİK030.0/D) ibraz edilmek zorundadır,

i) istekliler, istenilen belgenin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

k) İhaleye iştirak edeceklerin ihale şartnamesini en geç ihale tarihinden I gün öncesinden alınması gerekmektedir.

İlgililere Hanen duyurulur.

Basın No: 13540

 

Bu haber toplam 637 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.