1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

A+A-

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Üniversitemiz Yahşihan Yerleşkesinde bulunan, Spor Rekreasyon Merkezinin işletme hakkı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle talimini bedel üzerinden artırma yapmak suretiyle, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sağlık - Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında ücretsiz görülebilir, ihaleye katılmak isteyenlerin 100,00 TL ücret karşılığında satın almaları gerekmektedir.

3- Başvuru sahiplerinin, ihale teklif dosyalarını en geç ihale saatine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Postayla gönderilen teklif dosyalarının da ihale saatine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup, ihale saatinden sonra postayla gelen teklif dosyaları işleme alınmayacaktır.

4- Aşağıda yazılı taşınmazın, tahmini bedeli karşısında belirtilmiş olup, yine karşısında yazılı olan tahmini bedelin % 20'i oranında Geçici Teminat yatırılması gerekmektedir. {Teminat nakit olarak yatırüacaksa, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının T. Vakıflar Bankası Kırıkkale Şubesi 'nde bulunan TR500001500158007299664008 iban nolu hesabına yatırılacak, Teminat banka mektubu ve benzeri şekilde verilecekse; 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu 'na göre düzenlenmiş olmalıdır.)

5- İstekliler ihaleye katılabilmeleri için, aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

a) İhale Şartnamesi, (İdare onaylı)

b) İhaleye katılacak olan isteklilerin, mevzuatları gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odasından 2018 yılı içerisinde alınmış ilgili meslek dalında işletmecilik (faaliyet) yaptığına dair meslek odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) İhale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanun ile 2886 sayılı Kanun kapsamında yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı. (Gerçek kişiler için kendisi; tüzel kişiler için tüzel kişiliğin ortakları, müdürü ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin yasaklı olmadığı yazılı olarak beyan edilecektir. İdarece ihale tarihinde sorgulama yapılacaktır.)

d) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC kimlik numaralı olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir. Vekâleten katılan kişiler de nüfus cüzdanı fotokopilerini sunacaktır. Pasaport, sürücü belgesi kabul edilmez)

e) Vekâleten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannameleri.

f) İsteklilerin ve vekillerinin tebligat adreslerinin yazılı beyanı,

g) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesinin aslı. (Aslı son 6 ay içinde alınmış olacak.) (Vekâleten katılan kişilerde ikametgâh belgesinin aslını sunacaktır.)

h) İhale tarih itibari ile SGK borcu olmadığına dair yazı. (SGK onaylı/İnternet Çıktısı)

i) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış adli sicil kayıt suretinin aslı. (Aslı son 6 ay içinde alınmış olacak ve Adli Sicil Kaydı Yoktur ibaresi yer alacaktır. Vekâleten katılan kişiler de ayrıca kendilerine ait adli sicil kaydını sunacaktır. Gerçek kişiler kendileri için, tüzel kişiler ise ortakları, müdürü ve temsile yetkili kişilerinin adli sicil kaydı olmadıklarına dair belge sunulacaktır.)

j) Söz konusu taşınmaz için Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının veznesine veya Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Bankası Kırıkkale Şubesi nezdinde bulunan TR500001500158007299664008 numaralı hesabına yatırılacak olan 18.000,00 TL tutardaki nakit geçici teminat bedeli makbuzu veya aynı tutardaki banka teminat mektubu. (Teminatların banka teminatı olması halinde bunlar limit içi ve süresiz olacaktır.)

k)    Teklif mektubunu vermesi halinde; şartname ekinde örneği sunulan teklif mektubu verilecektir.

l)    İstenen tüm belgeler (orjinaller dışında) noter tasdikli olacaktır.

m) İhale tarihinden geriye dönük son 5 (beş) yıl içerisinde en az 2(iki) yıl ihale konusu iş ile ilgili işletmecilik yaptığına dair belge,

n) İhale tarihi itibari ile Vergi Dairesinden/internet vergi dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

p) Gerçek Kişi Olması Halinde;

I.   İsteklilerin noter tasdikli imza beyannamelerini,

r) Tüzel Kişi Olması Halinde:

I.  İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

II.  Tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişilerin noter onaylı imza sirkülerini sunmaları gerekmektedir.

6- Üniversitemiz tarafından 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre yapılacak ihaleye aşağıda NACE kodlan ve faaliyet alanları belirtilen istekliler katılabilir.

Asıl İs 93.11.01 - Snor tesislerinin isletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler) olmakla birlikte benzer iş kapsamında aşağıda belirtilen faaliyet alanında hizmet veren isteklilerde ihaleye katılabilir.

a)  93.19.02- Spor ve eğlence' amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve organizatörlerin faaliyetleri

b)  96.04.01 - Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri

c)  85.51.03 - Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)

d) Sosyal Tesis İşletmeciliği Faaliyet Alanıyla iştigal eden istekliler.

7 - Aşağıda belirtilen kişiler Üniversitemiz yapmış olduğu ihalelere katılamaz,

1) İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sihri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklan (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

2) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

3) Üniversitemiz ile 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun kapsamında yürütmüş olduğu sözleşmelerden doğan herhangi bir borcu olanlar.

8- İhale bedeli üzerinden alınması gereken KDV tutarı, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatlar gereğince ödenecek vergi, resim, harç, stopaj ile sözleşme giderleri, noter masrafları, ulaşım giderleri vb. giderler istekli firma/kişi tarafından ödenecektir.

Kesin Teminat ilk yıl için, ihale komisyonunun kararında belirlenen tutar üzerinden, sonraki yıllarda ise güncellenen kira artışları üzerinden hesaplanır. İhale Karar Damga Vergilerinin hesaplanmasına ilişkin ihale bedeli; ihale komisyonunun ilk yıl için belirlediği kiralama bedelinin toplam kiralama süresi ile çarpılması sonucu bulunacak bedeldir.

9- Üniversitemizde kantin kiralama işi ahp idareye kira ve fatura borcu (elektrik, su, doğalgaz v.b.) olanlar ihaleye katılamaz.

10- İhale Komisyonu İhale yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İhalenin Adı                                       Spor ve Rekreasyon Merkezi Kiralama İhalesi

Yüzölçümü m2                                  9.222 m2

Kiralama Süresi                                 10 Yıl

Tahmini Bedel (İlk Yıl)                     90.000,00 TL

Geçici Teminat Bedeli                    18.000,00 TL

İhale Tarihi                                         13/08/2018        

İhale saati                                10:00

BSN:9023

Bu haber toplam 571 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.