resmi ilan

resmi ilan

resmi ilan

A+A-

GEBE, SİMENTAL IRKI DÜVE SATIN ALINACAKTIR

KIRIKKALE KESKİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

22 ADET GEBE, SİMENTAL IRKI DÜVE ALINMASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/428146

1-İdarenin

a) Adresi: Yeni Hükümet Binası 7/1 71800 KESKİN/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 0 318 515 31 37 -

c) Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 22 ADET GEBE (3-7 AY ARASI GEBE OLACAKTIR.) SİMENTAL IRKI DÜVE ALINMASI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: KESKİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi: SÖZLEŞME YAPILMASINDAN SONRA 3-İLE 60 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GEBE (3-7 AYLIK GEBE) SİMENTAL IRKI 22 ADET HAYVANIN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer: KESKİN HÜKÜMET KONAĞI, KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU, 1.KAT

b) Tarihi ve saati: 05.10.2017 - 14:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-VETERİNER SAĞLIK RAPORU

2-HAYVAN PASAPORTU (HAYVAN TANIMLAMA BELGESİ)

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-ŞAHISLAR İÇİN CELEPLİK BELGESİ, FİRMALAR İÇİN FAALİYET BELGESİ                                                                                                              

2- ALINACAK HAYVANLARI TÜRK-VET SİSTEMİNE KAYITLI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı KESKİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar KESKİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BSN: 9769

Bu haber toplam 813 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.