1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

A+A-

KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 2017 YILI İHTİYACINA BİNAEN 1 KALEM TOMOGRAFİ X-RAY TÜPÜ ALIMI İŞİ

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yüksek İhtisas Hastanesi 2017 Yılı İhtiyacına Binaen 1 Kalem Tomografi X-Ray Tüpü Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/324467

1-İdarenin

a) Adresi: BAĞLARBAŞI MAHALLESİ LOKMAN HEKİM CADDESİ 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 3182151285 - 3182151286

c) Elektronik Posta Adresi: kale.satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 ADET TOMOGRAFİ X-RAY TÜPÜ (İYONİZE RADYASYON TÜPÜ3.5 MEGA HEAT UNITS(MHU)) ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: KIRIKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ İLGİLİ DEPO

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanarak işe başlanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde tüp teslim edilecektir. Monte sonu cihazda tüm kalibrasyon ve ayarları yapacaktır. Firma cihazı tam faal ve çalışır , halde teslim edecektir. Firma montaj öncesi getirdiği malzemenin orijinal ambalajının açmadan hastane idaresinin belirleyeceği komisyona gösterecek ve orijinal teyidinden sonra, montaj işi hastane teknisyeni nezaretinde gerçekleştirilecektir. Sözleşme sözleşmenin İmzalanmasına mütakip Başlar 31.12.2017 Tarihinde sona erer.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İkinci Kat: 2 No:113

b) Tarihi ve saati: 13.07.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1. İstekliler teklif ettikleri tüpün T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış ürün numarasını (barkod numarası)teklitlerinde yazılı olarak belirtecekler ve bu ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından Alınmış Sağlık Bakanlığından onaylıdır ibaresini içeren internet çıktıları ibraz edilecektir.

2. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/İthalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri), sunacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. İstekliler şartname maddelerine ayrı, ayrı şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bucevaplar " ........... Marka ...........  model Tomografi tüpü teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri ret edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İli Kamu Hastaneler Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi 2 Kat No:113 adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi No:113 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BSN: 6806

Bu haber toplam 671 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.