1. YAZARLAR

  2. HALİS HAKTANIR

  3. MUSTAFA KEMAL'İN MANEVİ YÖNÜ -3-
HALİS HAKTANIR

HALİS HAKTANIR

YAZAR
Yazarın Tüm Yazıları >

MUSTAFA KEMAL'İN MANEVİ YÖNÜ -3-

A+A-

Atatürk güzel Kur'an okuma yarışmaları düzenlerdi. Atatürk zaman,zaman güzel Kur'an okuyan Hafızları bir araya topluyarak güzel ve doğru Kur'an okuma yarışmaları düzenlerdi. Saadettin Kaynak anılarında Atatürk'ün bir Kur'an okuma yarışmaları ile ilgili şu satırlara yer verir.  Bir gün Dolmabahçe sarayının büyük müayede salonunda saz takımı toplanmıştık. Kanıni Mustafa, Mısırlı İbrahim nobar, Hafız Kemal, Hafız Rıza, Hafız Fahri hep orada idik. Atatürk bir imtihan ve tercübe yapmaya hazırlanmış görünüyordu. Elinde Cemal Saidin Türkçe Kur'an tevümesi vardı. Evvela Hafız Kemal'e verdi. Okuttu fakat beğenmedi ve bana ver dedi " ben okuyacağım" Hakikaten okudu ama ( hala gözlerimin önünde) Askere kumanda eder gibi, emirler verir gibi bir ahenk ve tavırla okudu. Kendiside farkına vardı. Elhamı sırayla dolaştırmaya başladı. Hafızlara birer birer okutuyordu. Solunda Hafız Kemal, sağında ben vardım. Hepsi okuduktan sonra sıra vana geldi. Hiç unutmam, Elhamı ötekilere verdiği gibikapalı deyilde açmış, evvelden tesbit edildiği anlaşılan sayfanın alt kısmını göstererek: " bu işaret ettiğim ayeti okuyacaksın" diyerek vermişti. Baktım Nisa Süresinin 27. Ayeti. Okumaya başladım, okuma bittikten sonra Atatürk sürede geçen bazı ifadelerin yanlış tercüme edildiğini belirterek itiraz etmiştir. Atatürk küçük çaplı araştırmalar yaparak gerçekleri gösterip Saadettin Kaynak'ın okuduğu tercümenin hatalı bir tercüme olduğunu ispatlamıştır. Din araştırması mükembeldi.

ATATÜRK ORDU İÇERİSİNDE KUR'AN OKUTULMASINI EMRETMİŞTİ.

1932 Ramazan ayında Atatürk Saadettin Kaynak'ı ordu müfettişlerine Kur'an oluması için görevlendirmişti. Sadettin Kaynak bu emir üzerine Kur'andaki muhabere ve askerliğin faziletine dair olan bazı ayetlerin tercümesini yazarak hazırlıklarını tamamlatmış ve Atatürk'ün huzuruna çıkmışlardı. Gelişmekeri Saadettin Kaynak şöyle anlatır.  Bir çeyrek saat içerisinde hazırladım, tamam haberini verdim. Meçliste masa başında Arçtatürk'ün tam karşısına düşen bir yer seçtim. Atatürk'ün iki taragında ordu müfettişlerinden Ali Sait Fahrettin veŞükrü Naili ve daha bazı paşalarla huzurda misafirler çoktu.Uirmi kişiye yakındı. Saz heyetide oradaydı, kalabalıktılar. Hitabeye Atatürk'ün kahraman ordusunun kumandanları diye başladım, şöyle devam ettim. Ulu tanrınım büyük kitabındanAl- i İmran Süresi 169, Enfal Süresi 45, 60 ve 66 ayetler tanrıya sığınarak okuyorum. Saadettin Kaynak ayetleri okuyup bitirdikten sonra alkışlanmıştı. Atatürk ise ayetlerde geçen  ifadelerin" Kur'an ın nedenli önemli bir kitap olduğunu gösterdiğini Kur'anda neler varmış bunlardan bizlerin hiç haberimiz yoktu diyerek alçak gönüllü bir biçimde dile getirmiştir.

ATATÜRK KUR'ANA OLAN SAYGISINI HER FIRSATTA GÖSTERİRDİ. Atatürk kutsal sembollere özellikle Kur'ana karşı saygılı olduğunu göstermektedir. Enver Benhan Şapolyonun bir anısı    

Atatürk'ün Kur'ana gösterdiği saygıyı bir örnek olarak verebilir. Tanık olduğu olay şu: Ankara ülaması, şimdiki Dil tarih fakültesinin bulunduğu yerde toplanmıştı. Mustafa Kemal yanlarına gelerek tek tek hepsinin ellerini sıktı. Kendisini Ankara'ya davet eden Müftü Rıfat efendiye iltifat etti. Oda arkadaşları adına hoş geldiniz diyerek kendisi ile birlikte çalışmaya dair azim ve kararlığını bildirdi. Seymen alayının idarecilerinden  Güvençli İbrahim bir eliyle bayrak diyer elinde altın işlemeli bir pala olduğu halde alayın önünde duruyordu. Göğsünde bir Hamayli şeklinde Kur'anı Kerim asılıydı. Mustafa Kemal kendisine yaklaşarak Kur'a nı Kerim ile bayrağın ucunu öperek alnına koydu. Kısaca Atatürk dini konularda toplum karşısında, gerek konuşmalarında gerek davranışlarında oldukça dikkat ettiği görülmektedir.

ATATÜRK İYİ DERECEDE DİMİ BİLGİYE SAHİPTİ: Atatürk dini konularda geniş bir bilgi birikimi e sahipti.oldukça iyi derecede Arabça bilen Atatürk özellikle İslam dini konusu da " ayrıntı" denecek kadar bilgiye sahipti. İsalmiyetin sadece tarihsel gelişimini bilmekle kalmayıp  imanç ve ibadet boyutunuda iyi biliyordu. Atatürk 1926 yılındaTrabzon Kavaklı meydanı orta okulunuda ziyaret etmişti. Din derslerini dinlemek için sınıflardan birine girerek dersin konusunu sormuş, ders anlatan Vasıf hoca Sıret-i Nebi ve Kur'an okuttuğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Atatürk bir öğrenciden.Kur'an okumadını istemişti. Hakkı ( okan ) adlı öğrenci besmele çekerek Kur'an okumaya vaşlamıştı. Atatürk bir ara okumayı durdurarak öğrenciye, okuduğun süre Sema-ü Basir sözü geçti bu sözcük tevcitte ne olur?? Diye sormuş öğrenci gür bir sesle " itlap olur paşa " cevabı vermişti. Atatürk bu cevap karşısında gülü süyerek " niçin" diye sorunca öğrenci" Tenvin b'ye uğradığında İtlap olur paşam diye bağırmıştı. Atatürk doğru diye başını salladı. Ve daha sonra Vaıf hocaya dönerek ondan " inşirah süresini" okuyup yorumlamadını istemilti. Hoca bir süre yutkunduktan sonra cılız bir sesle "Yanımda yorum kitabım yok bu yüzden sizi memmun edecek bir yorum yapamam" diye boynunu bükünce bu cevaba simirlenen Atatürk bir kaç satırlık süreyi yorumlamak için yorum kitabına ne gerek var diyerek kaşlarını çatmış, Atatürk söz konusu süreyi Tevçit kurallarına göre kendisi okuyarak, Türkçe sözlerle yorumlamıştı. Bu arada orda bulunun Tevfik hocaya süreyi okurken ve yorumlarken bir yanlışlık yapıp yapmadığını sormuştur.

ATATÜRK RAMAZAN AYLARINA ÇOK ÖNEM VERİRDİ. Atatürk özgün bir din anlayışına sahipti. Onun aynı zamanda geleneksel din anlayışını tamamen rettetdiğinide söylemek doğru deyildir.  Atatürk gelenek din anlayışında benimsediği olumlu bulduğu ve oldukça etkilendiği yönlerde vardı.Bunların arasında Müslümanlar için kutsal olan aylar ve günler gelmekteydi. Bu bağlamda Atatürk Ramazan ayına büyük önem verdiği açıkca bellidir. Atatürk dini öneme sahip günlerde bilhassa Ramazan ayı boyunca toplumda yükselen manevi atmosferden olfukça fazla ettkilenmekte idi. Örneğin: Ramazan ayında dolmabahçe sarayına gelen ve oruç tutan misafirlerine özel ilgi gösterir iftar sofralarıyla bizat ilgilenir ibadet etmek isteyenlere büyük saygı duyar ve bu konuda tüm kolaylıkları tanırdı. Atatürk'ünkız kardeşi makbule ve Hafız Yaşar Okur'da Atatürk'ün "Ramazan ayındaki davranışlarını şu şekilde gözlemlemişlerdir. "Ramazanların Atam için çok büyük önemi vardı. Ramazan ayı gelir gelmez ince saz heyeti Çankaya köşküne giremezdi. Kandil geceleri saz çaldırmazdı. Sadece beni huzurlarına çağırır Kur'a'nı Kerimden bazı sureler okuturdu. Ben okurken gözleri bir noktaya takılır derin bir huşu içinde dinlerdi. Ruhunun çokmğtelezziz olduğu halinden anlaşılırduçı. Ramazanlarda bir ay müddetle Hacı Bayramı veli ve Zincirli kuyu camilerinde şehitlerin ruhuna hatmi şerif okumamı emreylerdi. Atatütk Ramazan boyunca alışkanlıklarından ayrı dururdu.

ATATÜRK HER YIL ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE MEVLİT OKUTTURURDU. Atatürk Ramazan ayı dışında kutsal gün ve gecelerde şehitler için muhakkak mevlit okkuttururdu. Atatürk 1932 yılında şehit Mehmet abidesi önünde okunacak mevlit için Hafız Yaşar Okur'u görevlendirmişti. Hafız Yaşar anılarında şunları anlatmaktadır. Yıl 1932 o sena

 Atatürk'ün emri ile mevlit için beni huzuruna çağırdı, bu seneki merasime riyaset etmemi sçyledi. Ve İstanbul müftüsü Hafız Fehmi Efendiye de gDolmabahçe sarayından telefonla bildirmiltir. Büyük uğraşı ve hava şartlarının engel olmasına bile göz yumulmadan o şiddetli fırtınalar karşısında.GÜLCEMAL VAPURUNDA mevlidimizi ve hati lerimizi  yerine getirdik.  Ertesi sabah Atanın huzuruna çıktım ve olanları anlattım. Netice olarak Atatürk aferin Hafızım çok güzel yapmışsın. Vazife başında iken raş yağsa insan yerinden kıpırdamaz diye iltifat etmiştir.

 ATATÜRK MENSUBU OLDUĞU DİNDRN GURUR DUYUYORDU. Atatürk islam hasasiyetlerine sahip bir toplumun devlet başkanı olduğunu hiç bir zaman unutmadı.Hatta yeti geldiğinde, müslümam bir ülkenin lideri olduğundan gurur duyduğunu söylerdi. İran şahı'nı Atatürk' ü ziyaretinde İslam hukuk ve yaşayışı hakkında çok uzun sohbetler etmişler İran Şahının 1934 tarihinde görüşmelerini Hafız Yaşar şöyle anlatıyor. Atatürk şahınşah hazretleriğle salonun yüksek bir locasında oturuyorlardı. Bir ara huzurlarına beni çağırdılar. Şah hazretlerine " Benim hafızımdır" diye taktim etti. Yanlarına oturttular. Misafir şahın elini öptüm Ata " Şah hazretlerine Kerbela şahadetine ait bir mersiye okuyunuz dediler. Emirleri üzerine mersiyeyi İsfahan makamında okudum. Mersiye bitince Atatürk " Nasıl efendim diye sordular.,güzel okuylrmu?benim Hafız. Pehlevi Hazretleri kendine has Azari şifesi ile teşekğr ederim diye söyledi. Birde Farisi ayini okumamı emir buyurdular Farsca Hüzzam ayinimi okudum.Atam misafire dönerek " Birde bizim Türkçe mevlidimiz var dinlemek arzu edermisin" dediler.miraç behri bitince Şahın şah hazretleri ilk defa Türkçe mevlit dinliyorum, çok hoşuma gitti. Hafızınızı müsade ederseniz inşaallah İran'a bekliyorum dediler.

ATATÜRK DÜNYANIN BİR YARATICISI OLDUĞUNA İNANIRDI. Atatürk evrenin bir yaratıcısı llduğunu düşünmekteydi. Atatürk'ün Allahın varlığına akıl yoluyla inananlardandı. Bir yaz akşamı Atatürk Ertuğrul motoru ile boğaza gezintiye çıkmıştı. Müthüş bir manzara cardı. Yanındaki tanınmış ressamın birine" beyfendi ne güzel renkler deyilmi? Diye seslendi. Ressam cecap vermeden diyer bir misafir atılarak " Efebdim tabiatın renklerini taplolaştırmak mümkün olsa beyfendiden rica ederdik dedi. Bu sırada oradakinin biri daha " eçEfendim sizin ilhamınızla Çallı İbrahim bey bu manzarayı ayben taplolaştırabilir" diye söze karıştı. Gazinin dudakkarında hazin bir tebessüm vardı.  Bu a ını kısa geçmesi için ben kısa alıyorum. ATATÜRK şöyle diyordu" şu alemde insan üstü bir kutret vardır. Siz isterseniz ona ALLAH. İsterseniz ta biat deyiniz fakat onu inkar edemeyiz. Etmeyiz. Hem sırada orada bulunanları şaşırtmış hemde Dünyadaki güzelliklerin insan üstü büyük bir kuvvetin ürünleri olduğuna inandığını belli etmiltir.

Bu yazı toplam 8703 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.