1. HABERLER

  2. MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ- KIRIKKALE
MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI  MÜDÜRLÜĞÜ- KIRIKKALE

MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ- KIRIKKALE

2 ADET NAMLU İÇİN ÖNCESİ POLİSAJ + SERT KROM KAPLAMA + SONRASI POLİSAJ HİZMETİ (TEKNİK ŞARTNAME VE RESİMLERE GÖRE) MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK...

A+A-

2 ADET NAMLU İÇİN ÖNCESİ POLİSAJ + SERT KROM KAPLAMA + SONRASI POLİSAJ HİZMETİ (TEKNİK ŞARTNAME VE RESİMLERE GÖRE) MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ- KIRIKKALE İhale Kayıt Numarası: 2014/137471 1 - İdarenin a) adresi: Fabrikalar Sahası Kayseri Yolu 7. Km. 71330 b) telefon ve faks numarası: 3182242892 - 3182242891 c) elektronik posta adresi (varsa): mkecelik@mkek.gov.tr 2 - ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet Namlu İçin Öncesi Polisaj+Sert Krom Kaplama+Sonrası Polisaj Hizmeti (Teknik Şartname Ve Resimlere Gore) 3-İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin: a) Yapılacağı yer: idaremiz Adresindeki Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati: 31.10.2014-10:00 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 4.1.1.1 .Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 5. ihale dokümanı idaremiz adresindeki Tedarik Müdürlüğü Alım Servisinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.(Banka Hesap Numarası: 42500001863 iş Bankası Kırıkkale Merkez Şubesi) ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 6.Teklifler, 31/10/2014 tarihi, saat 10:00'a kadar idarenin adresindeki Haberleşme Arşivine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir. 7.istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 8.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 9.ihalede K.İ.K. 3.g. maddesine göre açık ihale usulü uygulanacaktır. 10.İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır. 11.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 12.istekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. 13.Bu ihale, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç Kamu ihale Kanununa ve Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. BSN:671

Bu haber toplam 788 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.