1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI
MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI

MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI

6 KALEM ŞAMOT TUĞLA VE ATEŞ TUĞLASI MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ- KIRIKKALE   İhale Kayıt Numarası                                                    ...

A+A-

6 KALEM ŞAMOT TUĞLA VE ATEŞ TUĞLASI MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ- KIRIKKALE   İhale Kayıt Numarası                                                     : 2014/86814 1  - İdarenin a) adresi                                                                           :Fabrikalar Sahası Kayseri Yolu 7. Km.                                                                                                                  71330 b) telefon ve faks numarası                                       : 3182242892-3182242891 c) elektronik posta adresi (varsa)                            :mkecelik@mkek.gov.tr 2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı    :800 Ad. Şamot Tuğla 95-1, 500 Ad. Şamot Tuğla79-A, 1000 Ad. Şamot Tuğla 92 A Yolluk Tuğlası500 Ad. Ateş Tuğlası001-1/76 Magnezit, 400 Ad. Ateş Tuğlası 3/76 POZ.002-SMC 1000 Ad. Ateş Tuğlası 0081 POZ.001-SMC (Teknik Şartnamelere Göre) 3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin: a) Yapılacağı yer                                                              : İdaremiz Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati                                                             :05.08.2014-10:00 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 5.İhale dokümanı idaremiz adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisinde görülebilir ve 20,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.(Banka Hesap Numarası: 42500001863 İş Bankası) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 6.Teklifler, 05/08/2014 tarihi, saat 10:00'a kadar idarenin adresindeki Haberleşme Arşivine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir. 7.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 8.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 9.İhaIede K.İ.K. 3.g. maddesine göre açık ihale usulü uygulanacaktır. 10.İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır. 11 .Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 12. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. 13.Bu ihale, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç Kamu İhale Kanununa ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Basın No: 513

Bu haber toplam 336 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.