1. HABERLER

  2. K.K.MÜHİMMAT KOMUTANLİĞİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ GENEL KURMAY BAŞKANLİĞİ BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
K.K.MÜHİMMAT KOMUTANLİĞİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ GENEL KURMAY BAŞKANLİĞİ BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

K.K.MÜHİMMAT KOMUTANLİĞİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ GENEL KURMAY BAŞKANLİĞİ BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

K.K.MÜHİMMAT KOMUTANLİĞİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ GENEL KURMAY BAŞKANLİĞİ BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK Kimyevi Madde ve Malzeme Alımı alımı 4734...

A+A-

K.K.MÜHİMMAT KOMUTANLİĞİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ GENEL KURMAY BAŞKANLİĞİ BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK Kimyevi Madde ve Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/45357 1-İdarenin a) Adresi : MÜHT.K.LIĞI KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI - MERKEZ / KIRIKKALE b) Telefon ve faks numarası : 3182241022-3182251158 c) Elektronik Posta Adresi : ihlkom71@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 (BEŞ) KALEM ARITMA VE SU YUMUŞATMADA KULLANILMAK ÜZERE KİMYEVİ MADDE VE MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : TSK MAAT Md.lüğü Yahşihan/KIRIKKALE c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günü içerisinde, ihale konusu mal/mallar sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilen yere defaten teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : MÜHT.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLİĞİ KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI (MKE YERLEŞKESİ) MERKEZ/KIRIKKALE b) Tarihi ve saati : 17.06.2014 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 4TRY (Türk Lirası) karşılığı MÜHT.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLİĞİ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MÜHT.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BSN:402

Bu haber toplam 611 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.