1. HABERLER

  2. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK MAL ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KIRIKKALE SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK   Elektrik Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale...

A+A-

ELEKTRİK MAL ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KIRIKKALE SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK   Elektrik Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası:2014/141741 1-İdarenin a) Adresi:BAGLARBASI MAH. YÜKSEK IHTISAS HASTANESI KARSISI 01 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE b) Telefon ve faks numarası:3182331229 - 3182330667 c) Elektronik Posta Adresi:kirikkale.imis@saglik.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı:Serbest piyasadan 230.000 KWH elektrik alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri:Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, Irmak 112 Acil Yrd.İst , 1 Nolu 112 Acil Yrd.İst., 112 Komuta Merkezi, Çerikli 112 Acil Yrd.İst., 10 Nolu Araştırmacılar Birimi (2 Abonelik) , 2 Nolu 112 Acil Yrd.İst ( 2 Abonelik) , Sanayi-Etiler 112 Acil Yrd.İst., c) Teslim tarihi  :Yüklenici Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)' un verdiği tarihe kadar olan süre hazırlık süresi olarak değerlendirilecektir. Anlaşma sonrası aboneliklerin PMUM’ ne kaydı “Tam Tedarik Anlaşması” olarak yapılacak ve PMUM’ ne karşı sorumlu taraf yüklenici olacaktır. İdare, PMUM’ne kayıt işlemleri esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü evrakı temin etmekle mükelleftir. Elektrik alımına başlanacak tarih olan sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 01.01.2015 tarihi öncesinde gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasını sağlayacaktır. ilgili diğer hususlar teknik şartname ve idari şartname hükümleri geçerli olacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer:Bağlarbaşı Mah. Yüksek İhtisas Hastanesi Karşısı - Kırıkkale b) Tarihi ve saati:11.11.2014 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İsteklilerin EPDK'nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik Toptan veya Perakende Satış Lisansı" veya "Üretim Lisansı" veya "OSB Üretim Lisansı"  veya "Otoprodüktör Lisansı"larından birinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur. Aday veya istekli yetkili satıcı ise satıcısı olduğu üreticinin lisansını sunacaktır. Bu durumda yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeleri de lisans ile birlikte sunmak zorundadır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müd.Yön.Hiz.Şb.Müd.Satınalma Birimi.KIRIKKALE adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: Geçici Teminat ve Döküman Bedellerinin  Kırıkkale 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının Kırıkkale Halk Bankası neznindeki 05000012 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir. Basın NO: 699

Bu haber toplam 353 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.