1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Genç Fikirler: Öğrencilere 'Değer Karnesi' verilsin
Genç Fikirler: Öğrencilere 'Değer Karnesi' verilsin

Genç Fikirler: Öğrencilere 'Değer Karnesi' verilsin

Ankara Atlantik Ahmet Ulusoy Sosyal Bilimler Liseleri’nin düzenlediği Ulusal Genç Fikirler Çalıştayı’nda 'Değer' kavramıyla ilgili sorunlar ve çözüm...

A+A-
Ankara Atlantik Ahmet Ulusoy Sosyal Bilimler Liseleri’nin düzenlediği Ulusal Genç Fikirler Çalıştayı’nda 'Değer' kavramıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Bu yıl dördüncüsü yapılan çalıştay; 20 ilden, 40 farklı liseden 150 öğrenci, İpek Üniversitesi Rektörü Ali Fuat Bilkan ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. 'Değer kavramına genç bir bakış' temasıyla gerçekleşen çalıştayda, oluşturulan beş farklı komite; 'Değerler eğitimi, medya ve değer, toplumsal hayat ve değer, küreselleşme ve evrensel değerler, kültür değişmeleri ve milli değerler' konularını tartıştı. Gençler ilgi çekici tespitlerde bulunarak sorunlara dikkate değer çözümler üretti. Çalıştayın açılışında konuşan İpek Üniversitesi Rektörü Ali Fuat Bilkan “Modern hayatın getirdiği hız, toplumuzda oluşmuş ve dilimize de yansımız olan çok önemli sosyal ve kültürel değerleri yok ediyor.” dedi. Tarihi süreç içinde değer aktarımında bir kırılma yaşandığını belirten Bilkan, iletişimde kültürel değerlerin kaybolduğunu da vurguladı. UZLAŞMA KÜLTÜRÜNE KATKI Bu yıl ki çalıştayda öğrencilerin küreselleşen ve hızla küçülen dünyada 'değer' kavramına dikkat çekmek istediklerini belirten Atlantik Ahmet Ulusoy Liseleri Müdürü Hayri Avar, kendi değerlerine yabancılaşmadan, evrensel değerleri anlamak, uzlaşı kültürüne katkı yapmak, genç nesillerde değerlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacı ve gayreti içinde olduklarını belirtti. Beş farklı komite 1,5 saatlik 4 oturum çalışarak raporlar hazırladı. Komite raporları bütün katılımcıların yer aldığı 2 genel oturumlarda tartışılarak onayladı. SONUÇ BİLDİRGESİ Sonuç bildirgesinde şu önerilere yer verildi: “Öğrencilerin okulda birçok seçenek arasından seçebilecekleri sosyal sorumluluk faaliyetlerini yansıtan, öğrencinin not ortalamasını etkilemeyen bir değer karnesi oluşturulması ve bu karneyi tamamlamadan da mezun olamayacakları şeklinde bir yaptırım uygulanması ve bunlar sayesinde gençlerde değer algısı oluşturulması, ailelerin eğitim ve değerlerle ilgili kitaplara ulaşımının kolayca sağlanması için ücretsiz bir şekilde sunulması; mümkünse isteyenlerin toplu mekânlardan renkli kitapçıklar halinde temin edebilmesi; okullarda uygulamalarla zenginleştirilmiş değer eğitimi adlı bir ders olması, çekirdek ailenin büyükanne - büyükbaba ve akrabalarla ilişkilerini sıkı tutmalarını teşvik edici kamu spotlarının hazırlanması, küreselleşmenin değer üzerindeki zararlarına karşı devlet medya, kitle iletişim araçları ve muhtelif etkinliklerle halkı bilinçlendirmeye teşvik etmeli. Küreselleşmenin oluşturduğu platform ve teknolojilerle artan uluslararası etkileşim sayesinde çatışmaların önüne geçme, demokratikleşme ve kendi değerlerimizi evrensel değerler seviyesine çıkarma imkânını buluyoruz. Küreselleşmeyle dış dünyayla daha fazla ilişkiye girdikçe kendi değerlerimizin evrensel sorunlara çözüm olabileceğini daha iyi anlıyoruz, evrensel değerlere katkı yapabileceğimize inanıyoruz. Medyadan etkilenip etkilenmemek izleyici kitlesinin bilinciyle alakalıdır. Bu bağlamda ebeveynler ve medya çalışanları bilinçlendirilmeli, seçmeli olarak müfredata koyulan ‘Medya Okur-yazarlığı’ dersinin içeriği zenginleştirilmeli ve bu dersler alanında uzman eğitimciler tarafından verilmelidir. Medyanın özellikle genç bireyler üzerindeki olumsuz psikolojik etkisini engellemek amacıyla akşam saatine tekabül eden haber bültenlerinde adi suçları (cinayet, tecavüz…) içeren haberlere öncelik verilmemelidir. Uluslararası çapta yayın yapan bir Türk medya kanalı kurulmalıdır. Söz konusu kanala ait yayınların özenle hazırlanması ve incelenmesi suretiyle diğer medya kuruluşlarına örnek olması sağlanmalıdır. Kamu spotları daha çok çocuklara yönelik olmalı ve bu bağlamda bir medya karakteri oluşturularak, değerler eğitimi ve kültürel bilinçlendirme bu karakter vasıtasıyla yapılmalıdır. Kamu spotları yalnızca televizyona bağlı kalmayıp farklı yayın organlarınca da muhataba sunulmalıdır. (internet, dergi, gazete, vb.) Sosyal medyanın değerler konusunda denetlenmesi maksadıyla sivil bir kurum oluşturulmalıdır. Milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için gençlere ve öğrencilere din, estetik, tarh ve evrensel ahlak eğitimleri verilmelidir. Kültürel değişimler ve kültürler arası etkileşim kaçınılmazdır. Bu değişim ve etkileşim sırasında maddi ve manevi değerlerimizin yozlaşmaması için bireyin filtre koyabilecek bilince ulaşması gerekir. Bir toplum içerisinde toplumun ekonomisi ve bireylerin şahsi gelişimleri o toplumun değerlerinin korunması ve inkişafı açısından önemlidir.Dünya barışı ve huzuru için medeniyetler arası ittifakın oluşturulması zordur ama imkânsız değildir.” Çalıştayda katılımcıların oyları ile belirlenen etkin 15 katılımcıya Genel Müdür Bahaddin Özkaya tarafından tablet bilgisayar hediye edildiAtlantik Ahmet Ulusoy Sosyal Bilimler Liseleri’nin düzenlediği Ulusal Genç Fikirler Çalıştayı’nda 'Değer' kavramıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Bu yıl dördüncüsü yapılan çalıştay; 20 ilden, 40 farklı liseden 150 öğrenci, İpek Üniversitesi Rektörü Ali Fuat Bilkan ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. 'Değer kavramına genç bir bakış' temasıyla gerçekleşen çalıştayda, oluşturulan beş farklı komite; 'Değerler eğitimi, medya ve değer, toplumsal hayat ve değer, küreselleşme ve evrensel değerler, kültür değişmeleri ve milli değerler' konularını tartıştı. Gençler ilgi çekici tespitlerde bulunarak sorunlara dikkate değer çözümler üretti. Çalıştayın açılışında konuşan İpek Üniversitesi Rektörü Ali Fuat Bilkan “Modern hayatın getirdiği hız, toplumuzda oluşmuş ve dilimize de yansımız olan çok önemli sosyal ve kültürel değerleri yok ediyor.” dedi. Tarihi süreç içinde değer aktarımında bir kırılma yaşandığını belirten Bilkan, iletişimde kültürel değerlerin kaybolduğunu da vurguladı. UZLAŞMA KÜLTÜRÜNE KATKI Bu yıl ki çalıştayda öğrencilerin küreselleşen ve hızla küçülen dünyada 'değer' kavramına dikkat çekmek istediklerini belirten Atlantik Ahmet Ulusoy Liseleri Müdürü Hayri Avar, kendi değerlerine yabancılaşmadan, evrensel değerleri anlamak, uzlaşı kültürüne katkı yapmak, genç nesillerde değerlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacı ve gayreti içinde olduklarını belirtti. Beş farklı komite 1,5 saatlik 4 oturum çalışarak raporlar hazırladı. Komite raporları bütün katılımcıların yer aldığı 2 genel oturumlarda tartışılarak onayladı. SONUÇ BİLDİRGESİ Sonuç bildirgesinde şu önerilere yer verildi: “Öğrencilerin okulda birçok seçenek arasından seçebilecekleri sosyal sorumluluk faaliyetlerini yansıtan, öğrencinin not ortalamasını etkilemeyen bir değer karnesi oluşturulması ve bu karneyi tamamlamadan da mezun olamayacakları şeklinde bir yaptırım uygulanması ve bunlar sayesinde gençlerde değer algısı oluşturulması, ailelerin eğitim ve değerlerle ilgili kitaplara ulaşımının kolayca sağlanması için ücretsiz bir şekilde sunulması; mümkünse isteyenlerin toplu mekânlardan renkli kitapçıklar halinde temin edebilmesi; okullarda uygulamalarla zenginleştirilmiş değer eğitimi adlı bir ders olması, çekirdek ailenin büyükanne - büyükbaba ve akrabalarla ilişkilerini sıkı tutmalarını teşvik edici kamu spotlarının hazırlanması, küreselleşmenin değer üzerindeki zararlarına karşı devlet medya, kitle iletişim araçları ve muhtelif etkinliklerle halkı bilinçlendirmeye teşvik etmeli. Küreselleşmenin oluşturduğu platform ve teknolojilerle artan uluslararası etkileşim sayesinde çatışmaların önüne geçme, demokratikleşme ve kendi değerlerimizi evrensel değerler seviyesine çıkarma imkânını buluyoruz. Küreselleşmeyle dış dünyayla daha fazla ilişkiye girdikçe kendi değerlerimizin evrensel sorunlara çözüm olabileceğini daha iyi anlıyoruz, evrensel değerlere katkı yapabileceğimize inanıyoruz. Medyadan etkilenip etkilenmemek izleyici kitlesinin bilinciyle alakalıdır. Bu bağlamda ebeveynler ve medya çalışanları bilinçlendirilmeli, seçmeli olarak müfredata koyulan ‘Medya Okur-yazarlığı’ dersinin içeriği zenginleştirilmeli ve bu dersler alanında uzman eğitimciler tarafından verilmelidir. Medyanın özellikle genç bireyler üzerindeki olumsuz psikolojik etkisini engellemek amacıyla akşam saatine tekabül eden haber bültenlerinde adi suçları (cinayet, tecavüz…) içeren haberlere öncelik verilmemelidir. Uluslararası çapta yayın yapan bir Türk medya kanalı kurulmalıdır. Söz konusu kanala ait yayınların özenle hazırlanması ve incelenmesi suretiyle diğer medya kuruluşlarına örnek olması sağlanmalıdır. Kamu spotları daha çok çocuklara yönelik olmalı ve bu bağlamda bir medya karakteri oluşturularak, değerler eğitimi ve kültürel bilinçlendirme bu karakter vasıtasıyla yapılmalıdır. Kamu spotları yalnızca televizyona bağlı kalmayıp farklı yayın organlarınca da muhataba sunulmalıdır. (internet, dergi, gazete, vb.) Sosyal medyanın değerler konusunda denetlenmesi maksadıyla sivil bir kurum oluşturulmalıdır. Milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için gençlere ve öğrencilere din, estetik, tarh ve evrensel ahlak eğitimleri verilmelidir. Kültürel değişimler ve kültürler arası etkileşim kaçınılmazdır. Bu değişim ve etkileşim sırasında maddi ve manevi değerlerimizin yozlaşmaması için bireyin filtre koyabilecek bilince ulaşması gerekir. Bir toplum içerisinde toplumun ekonomisi ve bireylerin şahsi gelişimleri o toplumun değerlerinin korunması ve inkişafı açısından önemlidir.Dünya barışı ve huzuru için medeniyetler arası ittifakın oluşturulması zordur ama imkânsız değildir.” Çalıştayda katılımcıların oyları ile belirlenen etkin 15 katılımcıya Genel Müdür Bahaddin Özkaya tarafından tablet bilgisayar hediye edildi
Bu haber toplam 352 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.