1. HABERLER

  2. KIRIKKALE

  3. Erdem’den hatıralarla devlette 45 yıl kitabı
Erdem’den hatıralarla devlette 45 yıl kitabı

Erdem’den hatıralarla devlette 45 yıl kitabı

Kırıkkale’de milletvekili olarak görev yapan Vahit Erdem, hizmet dönemlerindeki anılarını, "Hatıralarla Devlette 45 Yıl" adıyla kitaplaştırdı.

A+A-

Bürokrasi ve siyasi hayatımızın önemli isimlerinden, geçmiş dönemlerde Kırıkkale’de milletvekili olarak görev yapan Vahit Erdem, hizmet dönemlerindeki anılarını, "Hatıralarla Devlette 45 Yıl" adıyla kitaplaştırdı.

YAŞADIĞI TECRÜBELERİNİ KALEME ALDI

Kamuoyunda daha çok TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Kurucu Başkanı olarak bilinen Vahit Erdem aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın da kurucusu olarak önemli hizmetlerde görev almıştı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda başlayıp 35 yıl süren bürokrasi hayatına ilaveten ANAP'ta başlayıp AK Parti'de noktaladığı 10 yıllık siyasi hayatı boyunca yaşadığı tecrübeleri kaleme aldığı bu kitapla paylaşıp tarihe not düşen Vahit Erdem, “Türkiye halkıyla, yetişmiş insan kaynağıyla, kurum ve kurallarıyla bir yapıya sahiptir” dedi.

VATAN TOPRAKLARINI KURTARABİLMİŞTİK

Erdem, kitabı niçin yazdığını şu şekilde açıkladı; “Okulu olmayan bir köyde doğdum. Evet, 1940’larda Ankara’nın çoğu köylerinde okul yoktu. Okulu olan köylere de günübirliğine gitmek, yol ve vasıta güçlüğü sebebiyle imkânsızdı. Tek çare bir yakınınızın evinde kalarak okula devam edebilmekti. Okul binası da öğretmen sayısı da yetersizdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin nereden başladığının iyi anlatılması yeni nesillerin de iyi anlaması lazımdır.

Uzun savaş dönemlerinde her şeyimizi harcayarak sadece bugünkü sınırlar içinde kalan vatan topraklarını kurtarabilmiştik.”

GAYRETİN ÖNEMLİ ETKENLERİNDEN BİRİ

“Cumhuriyet, harap olmuş bir vatan parçasını ve savaşlardan yorgun düşmüş bir toplum devralmıştı. Maddî varlıklarımız yanında, insan kaynaklarımızı da uzun süren savaşlarda kaybetmiştik. Yeni kurulan Cumhuriyet her şeye baştan başlamak zorunda kalmıştı. Cumhuriyetin ilk nesilleri, böyle pek çok şeye sıfırdan başlayan bir Türkiye’de doğmuşlardı, biz de ikinci nesildik. Bu zor şartlarda köyün okuyan ilk çocuğu olmuştum. Yükümün ağırlığını her zaman üzerimde hissediyor, ilk ve örnek olmanın sorumluluğunu taşıyordum. Öğrencilik hayatımda gösterdiğim çaba ve gayretin önemli etkenlerinden biri de bu olmuştur.

TARİHTEKİ ÇOĞU GENÇLERİN YAŞADIKLARIDIR

“O yıllardaki köy hayatı bugünkünden çok farklıydı. Bugün büyük ölçüde unutulmuş örf ve âdetler hayatı tanzim ederdi. Bütün köy, ortak bir yaşama ve çalışma hayatı bütünlüğü içindeydi. Bir büyük aile gibiydi ve tam bir yardımlaşma içindeydi. Zenginlik yoktu ama ileriye dönük ümit, çalışma azmi ve yaşama heyecanı vardı. Yeni bir devletin, bütün topluma yayılmış bu ümidin heyecanını köylere kadar yaydığı bir gerçekti. Bu söylediğime yaşadığım köy hayatını anlatarak örnek vermek istedim. Köyden şehre gidişim, yaşadığım değişim ve gelişmeler bir kişiden ziya-de ana batlarıyla o tarihteki çoğu gençlerin yaşadıklarıdır.”

TOPLUMDA BÜYÜK KABUL GÖRÜYORDU

“Onun için anlatılmasında fayda gördüm. O zaman, mühendis, doktor olmak ülkenin ihtiyacından dolayı toplumda büyük kabul görüyordu. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi’ni tercih ettim ve Yüksek Mühendis diploması aldım.  İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olanların büyük çoğunluğunun hedefi, sahada çalışıp tecrübe kazandıktan sonra, özel iş hayatına atılmaktı. Böyle bir girişimcilik fikri, o zamanın okumuşlarında, özellikle mühendislerinde hâkimdi. Ben kitabımda anlattığım gerekçelerle devlette çalışmaya karar verdim. Nitekim Devlet Planlama Teşkilatı’nda başlayan bürokrasi hayatım 35 yıl sürdü. Uzman yardımcılığından başlayarak önemli mevkilere yükselme imkânını buldum ve yeni kurumların kuruluşlarında ve yönetimlerinde rol aldım. Bunun, Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren her vatandaşa sağlanan fırsat eşitliğinden kaynaklandığını biliyor ve her fırsatta vurguluyorum.”

10 YIL SÜREN SİYASİ HAYATIM OLDU

“Anavatan Partisi’nde Milletvekili adayı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nde de iki dönem milletvekili olarak 10 yıl süren siyasi hayatım oldu. Önemli bir tecrübeydi. Bürokrasi ve siyaset, ikisi de kamu görevi olsa da, bazı bakımlardan apayrı alanlardır. İki alanda da bulunmak, düşünce ufkumu ve bakış açımı genişletmiş ve zenginleştirmiştir.

Siyasetle birlikte devlet hayatım 45 yıl sürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devletini çeşitli yönleriyle yaşayarak anlama ve öğrenme imkânı buldum. Siyasi hayatımda halkımızı daha yakından tanıdım. Bürokrat olarak tanımakla aynı değildi.”

UFKUMUN DAHA DA GENİŞLEDİĞİNİ GÖRDÜM

“Türkiye’deki siyaset tarzının halk üzerindeki etkilerini çok zaman şaşırtıcı örnekleriyle gördüm. Dış görevlerim apayrı bir tecrübeydi. Dünyayı ve özellikle Batı Dünyası’nı yakından tanıma ve anlama fırsatı elde ettim. Türkiye’nin dış dünya ile ilişkilerini inceledim, doğru ve yanlışları sorgulamaya çalıştım. Bürokrasiden ayrıldıktan sonra da 10 yıl civarında Türkiye’nin iki önemli firmasının holdinglerinde yönetim kurulu üyelikleri yaptım. İş dünyasını da kısmen tanıma fırsatı buldum ve Cumhuriyet döneminde müteşebbis gücün yetişme dönemlerini inceleme ve anlamakla ufkumun daha da genişlediğini gördüm.”

ÇOK ÇEŞİTLİ ALANLARDA ÇALIŞTIM

“Zor dönemler ve zor dönemeçlerle, tutkulu bir gayretle ulaşılan özel teşebbüs başarılarını, devlet hayatımızla birleştirerek kaydetme heyecanını yaşadım. Okuyucunun bu eserde bunları bulmasını ümit ederim. Çok çeşitli alanlarda çalıştım. Yaşadığım tecrübeleri, yeri geldikçe yaptığım değerlendirme ve eleştirileri, kronolojik ama konu bütünlüğünü de gözeterek vermeye çalıştım. Bir ömrün özünü ve özetini vermek kolay değildi. Kendinden bahsetmenin ondan da zor olduğunu bu vesileyle ben de anladım. Seçme ve ayıklama hepsinden de zordu. Yine de yazılabileceklerin bir kısmını verebildiğim ümidindeyim. Kitabın yayına hazırlanışında şair, yazar ve televizyon programcısı dostum A. Yağmur Tunalı’nın editörlüğünü ve düzenleyiciliğini özellikle kaydetmeliyim.”

TEŞEKKÜRLERİMİ SUNMAK MECBURİYETİNDEYİM

“Elle yazdığım metinleri bilgisayara aktaran, sekreterim Didem Birtan ve kızım Gülşah teşekkürü hak ettiler. Metnin ilk halini okuyarak tavsiyelerde bulunan liseden beri kadim dostum olan Osman Öztekin’e, bilgisayara aktarıldıktan sonra ilk metin üzerinde yaptıkları tashih ve tavsiyeleri dolayısıyla aile dostlarımız mimar Sinan ve eşi edebiyatçı-yazar Zeynep Uluant’a teşekkürlerimi sunmak mecburiyetindeyim. Eşim Sema Hanım’ın destek ve teşvikleri ayrıca zikredilmesi gereken bir husustur.”

İNSANLAR OKUMA FIRSATI BULMUŞLAR

“Bu kitap bir Cumhuriyet çocuğunun ana batlarıyla hikâyesidir. Dolayısıyla Cumhuriyet’in bir yönüyle aynasıdır. Zira tekrar olacak ama söyleyeceğim- Cumhuriyet, kuruluşundan itibaren eğitimde, devlet ve iş hayatında bütün vatandaşlara fırsat eşitliği sağlamıştır. Bu sayede köyden ve kentten, Türkiye’nin her köşesinden insanlar okuma fırsatı bulmuşlar, devlet ve iş hayatında yer almışlar, ülkeye her alanda hizmet etmişlerdir. Fırsat eşitliğinin devamı insan kaynağı israfını önlemek açısından çok önemlidir. Hak edene hak ettiğini vermek için kapıların açık tutulması ve ülkenin liyakatli çocuklarının feda edilmemesi böyle sağlanabilir. Çünkü en büyük sermaye bu yetişmiş insan gücüdür.

HIZLI KALKINMAYI BAŞARMIŞTIR

“Gözlemim o ki Türkiye halkıyla, yetişmiş insan kaynağıyla, kurum ve kurallarıyla dinamik bir yapıya sahiptir. Yeniliğe ve hızlı gelişmeye açık bir toplum ve ülkedir. Türkiye’yi yönetenler ülkenin bu dinamizmini daima zinde tutmanın sorumluluğunu taşımalıdırlar. Türkiye, iyi yönetildiği dönemlerde hızlı kalkınmayı başarmıştır. Maalesef bu iyi yönetim dönemleri sürekli hale getirilememiştir. Bu kitabın böyle bir dikkat oluşturmaya katkısı olursa, yazarı için zevkli bir netice olacaktır. Hepimiz, ne yaparsak yapalım, bu ülkeye borçluyuz. Bu borcun ödenemez olduğunu iman derecesinde biliyorum” dedi,

VAHİT ERDEM’İN ÖZGEÇMİŞİ

Vahit Erdem, 1 Temmuz 1944'te Kırıkkale Keskin'de doğdu. Baba adı Ali, anne adı Satı'dır. İnşaat Yüksek Mühendisi ve Ekonomist; İTÜ İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Southampton Üniversitesi'nde tamamladı. Bradford Üniversitesi'nde ihtisas yaptı. DPT'de Uzman ve Daire Başkanı, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Kurucu Başkanı, Savunma Sanayi Kurucu Müsteşarı, Başbakanlık Baş Danışmanı olarak görev yaptı. Büyükelçi unvanını aldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı, Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu, THY ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyelikleri ve TBMM Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

DEVLET GÜVENLİK LİYAKAT NİŞANI

Birçok ödülün yanı sıra, Güney Kore Cumhuriyeti "Devlet Güvenlik Liyakat Nişanı" ve Fransa Cumhuriyeti "Devlet Liyakat Nişanı"nı (Legion d'honneur) aldı. 22. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 22. Dönem'de NATO PA Türk Grubu Başkanı oldu. NATO PA Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 23. Dönem'de NATO PA Türk Grubu Başkanlığı görevini yeniden üstlendi. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Erdem, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber: Ahmet Gökdemir

Bu haber toplam 417 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.