1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. 2-B arazileri için tarihi fırsatı kaçırmayın
2-B arazileri için tarihi fırsatı kaçırmayın

2-B arazileri için tarihi fırsatı kaçırmayın

Kırıkkale Defterdarı Mehmet Erkınay, 2-B arazileri ile ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Kırıkkale’de söz konusu kanun kapsamında değerlendirilecek...

A+A-

Kırıkkale Defterdarı Mehmet Erkınay, 2-B arazileri ile ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Kırıkkale’de söz konusu kanun kapsamında değerlendirilecek 2/B arazilerin bulunduğunu dile getiren Erkınay, ‘2-b arazileri için tarihi fırsatı kaçırmayın’ dedi. KANUNUN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Kanunun sağladığı avantajlar hakkında bilgi veren Erkınay, satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70'i olarak belirlendiğini, peşin veya taksitle ödeme imkanının getirildiğini, peşin ödemede ayrıca yüzde 20 indirim uygulanacağını, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 oranında indirim uygulandığını dile getirdi. KİMLER YARARLANABİLİR? Doğrudan satış hakkında bilgi veren Erkınay, “Taşınmazları 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullandıkları güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre belirlenen kişiler ile bunların mirasçıları ve noter tarafından düzenlenecek muvafakatnameleri vermeleri şartıyla akdi halefleri doğrudan satış hakkından yararlanabilecektir” dedi. R. ÇETİN: 2-B Nedir? M. ERKINAY: 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; •    Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antepfıstığı, çamfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarının, •    Otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerin, •    Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılması uygulamasıdır. Bu düzenlemenin 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendinde yer alması nedeniyle, bu yerler kısaca "2/B" olarak ifade edilmektedir. 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlimizde; -    Kırıkkale Merkez: Aşağı Mahmutlar, Yukarı Mahmutlar, Kazmaca, Dağevi, -    Bahşılı İlçesi: Karaahmetli Kasabası, Küreboğazı , Sarıkaya ve Çamlıca, -    Balışeyh İlçesi: Koçubaba Kasabası, Kösedurak, Ulaklı, Selamlı, Beyobası, Battalobası, Işıklar, -    Delice İlçesi: Büyükavşar Kasabası, Küçükavşar, Dağobası, İmirli, Kavak, Taşyazı, -    Keskin İlçesi: Çipideresi ve Kavlak , -    Sulakyurt İlçesi: Merkez Yükselen ve Yeşilyurt Mevkileri ile Alişeyhli,Anbardere, Çevrimli,Danacı, Deredüzü, Esenpınar, Faraşlı, İmamoğlu, Kalekışla, Ortaköy, Yağbasan, Yeniceli köylerinde, -    Yahşihan İlçesi: Bedesten Köyünde söz konusu kanun kapsamında değerlendirilecek 2/B arazileri bulunmaktadır. R. ÇETİN: Kanunun sağladığı avantajlar nelerdir? M. ERKINAY: •    Satış bedeli, rayiç bedelin % 70'i olarak belirlenmiştir. •    Peşin veya taksitle ödeme imkanı getirilmiştir. •    Peşin ödemede ayrıca % 20 indirim uygulanacaktır. •    En az yarısının ödenmesi halinde %10 oranında indirim uygulanır. •    Taksitli ödemelerde bedelin; - % 10' u peşin, -Kalanı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitte, bu sınırlar dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz olarak ödenebilmesi imkanı getirilmiştir. •    En çok iki taksidin vadesinde ödenmemesi sözleşmenin feshine neden olmayacaktır. •    Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmayacaktır. •    Satışı mümkün olmayan taşınmazlar yerine satış bedeline eşdeğer başka bir taşınmaz satılabilecektir. •    Hak sahiplerinden; ecrimisil alınmayacak ve son 5 yılda tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden mahsup edilecektir. •    Hak sahiplerinin mirasçılarına veya noterde düzenlenen muvafakatname vermeleri halinde ise akdi haleflere satın alma hakkı getirilmiştir. •    Açılmış olan davalar durdurulacak, dava açılması gerekenler ise dava konusu edilmeyecektir. R. ÇETİN: Başvuruda bulunulmaması durumunda karşılaşılacak yaptırımlar nelerdir? M. ERKINAY •    Kullanıcıların doğrudan satın alma hakkı kalmayacaktır. •    Ecrimisil bedelleri tahsil edilmeye devam edilecektir. •    Açılmış olan davalar durdurulmayacak, dava açılması gerekenlere ise davalar açılacaktır. • 19/07/2003 tarihinden sonra yapılmış yapı ve tesisler bedel ödemeksizin Hazineye intikal edecektir. R. ÇETİN: Doğrudan satış hakkından kimler yararlanabilecektir? M. ERKINAY: Taşınmazları 31/12/2011 tarihinden önce kullandıkları güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre belirlenen kişiler ile bunların mirasçıları ve noter tarafından düzenlenecek muvafakatnameleri vermeleri şartıyla akdi halefleri doğrudan satış hakkından yararlanabilecektir. Kullanıcıların yer aldığı listeler; defterdarlık ve malmüdürlükleri ile mahalle ve köy muhtarlıklarında ilan edilmiştir. R. ÇETİN: Başvurular nerelere yapılacaktır? M. ERKINAY •    Defterdarlıklara •    Malmüdürlüklerine •    Belirlenecek Diğer Yerlere Başvurulabilecektir. R. ÇETİN: Doğrudan satın alma hakkı için başvurular ne zaman yapılacaktır? M. ERKINAY: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için    10 ay içinde (28 Şubat 2013) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için    10 ay içinde Başvurulması zorunludur. R. ÇETİN: Doğrudan satış hakkından yararlanacaklardan başvuru sırasında istenecek belgeler nelerdir? M. ERKINAY: •    Başvuru dilekçesi, •    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi •    Başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz, •    Kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği; akdi haleflerden ise hak sahibinin veya mirasçılarının Kanunun yürürlüğe girdikten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakati, •    Tüzel kişiler için ayrıca gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi, R. ÇETİN: Doğrudan satın alma hakkında başvuru bedeli ne kadardır? M. ERKINAY: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde        2.000 TL Belediye ve mücavir alan sınırları dışında    1.000 TL Başvuru bedelleri taşınmazların satış bedellerinden mahsup edilecektir. Ayrıca son müracaat tarihine kadar başvuru bedeli ödeneceği taahhüt edilerek başvuru bedeli yatırılmadan da müracaat edilebilir. Kişilerin hak sahibi olmadıklarının anlaşılması durumunda başvuru sahibine başvuru bedeli faizsiz olarak iade edilecektir. R. ÇETİN: Doğrudan satış işlemlerinde satış bedeli ne kadardır? M. ERKINAY Satış bedeli, rayiç bedelin %70' idir. Bedelin peşin ödenmesi durumunda ayrıca % 20, en az yarısının ödenmesi halinde %10 oranında indirim uygulanır. R. ÇETİN: Satış bedeli taksitle ödenebilir mi? M. ERKINAY: Taksitle satışlarda yüzde on indirimli taksitlendirme seçeneğinden yararlanılmak istenilmesi halinde satış bedelinin en az yarısı, istenilmemesi halinde ise satış bedelinin % 10'u yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, Kalanı ise •    Belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitte, •    Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz olarak ödenebilecektir. Taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecektir. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanacaktır. R. ÇETİN: Ödemeler nerelere yapılacaktır? M. ERKINAY: •    Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri •    Malmüdürlükleri •    Belirlenen Bankalar Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve bu tarihi fırsattan faydalanabilmeleri için doğrudan satış hakkından yararlanacakların; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için 28 Şubat 2013 tarihine kadar , Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için kesinleşme tarihinden itibaren 10 ay içerisinde; Defterdarlık veya malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Aksi halde; kullanıcıların doğrudan satın alma hakları düşecek ve bu Kanunla getirilen kolaylıklardan yararlanamayacakları gibi yukarıda bahsedilen yaptırımlara da maruz kalacaktır. Kullanıcıların yer aldığı listeler ve son müracaat tarihleri defterdarlık ve malmüdürlükleri ile mahalle ve köy muhtarlıklarında ilan edilmiştir.

Bu haber toplam 227 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.